SLC donerar 150 000 euro till Novia

SLC - 48383989 2260364570680971 9061372600663408640 N
Foto: Mia Wikström

Styrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har beslutat att ge en donation till Yrkeshögskolan Novia på totalt 150 000 euro. 

Donationen riktas till naturbruksområdet. Finska staten kommer att ge en motfinansiering till donationen. Staten har reserverat 24 miljoner euro till motfinansiering till de privata donationer som yrkeshögskolorna får under 2018. 

SLC hoppas att medlen speciellt ska bidra till utveckling och stärkt kompetens inom husdjursutbildningen och skogsutbildningen för att garantera kvaliteten i utbildningen.

– Novia är en betydande utbildningsinstans i Svenskfinland och företräder utbildningar som utgör basen i lantbruksnäringarna, och därför går SLC in med denna donation, konstaterar SLC:s styrelseordförande Mats Nylund.

Tidigare i år kom SLC och Novia överens om att fördjupa och systematisera samarbetet.

– Vi kommer tillsammans med Novia att göra upp en framtidsplan för jordbruksutbildningen där vi kommer att se på de kompetensområden som behövs med tanke på framtiden. En stärkning av husdjursutbildningen är en del av den processen, säger Nylund. 

SLC vill även göra en framtidsstöt för skogssektorn eftersom det finns en växande efterfrågan på skogsexperter i Finland. 

– Skogen ger det finländska samhället många nya möjligheter och SLC vill därför bidra till att skogsutbildningen kan möta de kommande behoven, säger Nylund. 

– Frågor som rör lant- och skogsbruk är viktiga, de är en väsentlig del av Svenskfinland. Vi har en mycket god dialog med SLC, vilket är viktigt för att säkerställa att utbildningarna motsvarar dagens och morgondagens behov, säger Yrkeshögskolan Novias rektor Örjan Andersson.

– Vi är mycket glada över SLC:s donation som gör det praktiskt möjligt för oss att utveckla utbildningarna. Jag vill framföra ett stort tack till SLC och ser fram emot ett ytterligare fördjupat samarbete. Tillsammans kan vi göra konkreta framsteg, avslutar Andersson.

Tilläggsinformation:

Styrelseordförande Mats Nylund, SLC, tfn 050 512 2191

Rektor Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novia, tfn 050 527 2286 

Mer från SLC