SLC: EU-regler för orättvisa affärsmetoder en tydlig signal

SLC - Dsc 1522

Idag presenterade jordbrukskommissionär Phil Hogan förslaget till ett EU-direktiv med nya regler mot orättvisa affärsmetoder i livsmedelskedjan. EU-parlamentet har med övervägande majoritet tidigare krävt att kommissionen utformar ett EU-direktiv för att stärka producentens ställning i livsmedelskedjan.

– Det är en tydlig signal från EU att man i unionen vill få bukt med de missförhållanden som finns i livsmedelskedjan och att frivilliga metoder inte räcker till. Det här är ett bra och viktigt initiativ av EU, särskilt för Finland som har unionens mest centraliserade handel, framhåller SLC:s ordförande Mats Nylund. 

Enligt SLC korrigerar kommissionens förslag många av de snedvridningar som har uppstått i livsmedelskedjan under 2000-talet när EU har styrt jordbrukspolitiken i en mer marknadsbaserad riktning. 

– Handeln har inte insett att politiken har förändrats utan har hållit fast vid det förlegade synsättet att det är stöden som håller jordbruket vid liv, säger Nylund.

Kommissionens förslag är en logisk följd av den specialutredning och de konstateranden som professor Cees Veermans arbetsgrupp presenterade åt kommissionen i december 2016. 21 medlemsländer har redan i dag någon typ av lagstiftning gällande livsmedelskedjan och även Finland bereder som bäst en egen livsmedelsmarknadslag. 

– SLC hoppas på en snabb behandling av direktivet i EU:s instanser. Direktivet stärker Finlands nationella beredning av en ny livsmedelsmarknadslag och att det inrättas en ombudsman för att övervaka livsmedelskedjans funktion, påminner Nylund. 

De illojala handelsmetoder som förbjuds i förslaget är sena betalningar för färskvaror, avbeställningar i sista minuten, ensidiga eller retroaktiva ändringar i avtalen och krav på att leverantören ska betala för svinn. Vissa andra metoder kommer bara att tillåtas om det finns en föregående tydlig och otvetydig överenskommelse mellan parterna: köparen returnerar osålda varor till leverantören, köparen tar betalt för att leverantören ska få eller få behålla ett leveransavtal, leverantören betalar för reklam eller marknadsföring gällande varor som köparen säljer.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s centralstyrelseordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tfn 040 940 2734

Länkar:
Europeiska kommissionens pressmeddelande 12.4.2018: EU-kommissionen förbjuder illojala handelsmetoder i livsmedelskedjan
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_sv.htm 


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC