SLC Nyland: Konkurrens behövs på gödselmarknaden

Även på gödselmarknaden behövs konkurrens. Den finländska handelsgödselmarknaden i synnerhet, men även den europeiska, är för koncentrerad och priserna följaktligen höga. Handelsgödseln är den klart största insatskostnaden för odlarna och står för cirka 40 procent av de rörliga kostnaderna. SLC Nyland uppmanar regeringen att arbeta för att EU kommissionen skall slopa EU:s tullar på import av mineralgödsel, vilket skulle innebära ökad konkurrens och lägre gödselpriser.

Farleds- och hamnavgifterna bör även sättas under lupp, för de påverkar det finländska jordbruket mångdubbelt. Förutom att de ger högre exportkostnad höjer de även priserna på produktionsinsatserna, såsom gödsel och försämrar vår konkurrenskraft.

-Det behövs bestående sänkning av farleds- och hamnavgifterna för lantbruksprodukter för att förbättra konkurrenskraften, säger förbundsordförande Thomas Antas.

Priset på handelsgödsel är oskäligt högt i förhållande till våra europeiska konkurrentländer. SLC Nyland uppmanar odlarna att diskutera gödselpriserna med olika aktörer och begära offerter före inköp av gödsel.

-Odlarna kan i viss mån själva påverka genom att följa med marknaden och via konkurrensutsättning före inköp av gödsel, framhåller viceordförande Erik Perklén.

Nylands svenska producentförbund NSP rf (SLC Nyland)

Tilläggsinformation:                     

Ordförande Thomas Antas, tfn 050 307 9919
I:a viceordförande Erik Perklén, tfn 0400 325 517
II:a viceordförande Peter Österman, tfn 0400 807 370


SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP rf) är de nyländska jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation med dryga 3 000 medlemmar inom jord- och skogsbruksnäringarna.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.


Mer från SLC