​SLC Nyland: Smidiga åtgärdstillstånd i enlighet med nationella skogsstrategin

SLC - Skogsenergi

Det är oroväckande att föreningen Raseborgs Natur vill gå emot den allmänna utvecklingen gällande smidigare tillstånd för miljöåtgärder på planeområden. Det anser SLC Nyland med anledning av den debatt som pågår om trädfällning i Raseborg. 

– Det är A och O att man i markplaneringen kan minska byråkratin och få smidigare förfaranden. Detta är möjligt genom att exempelvis förenkla tillstånd för miljöåtgärder och planbestämmelser. Den målsättningen går helt hand i hand med den nationella skogsstrategin 2025, vars mål bl.a. är att planläggningssystemet skall stöda skogsbranschen och befrämja en mångsidig affärsverksamhet, säger Thomas Antas, ordförande för producentförbundet SLC Nyland.

I Nyland pågår även som bäst ett regionalt projekt, Skogsbruk och planläggning, under ledning av Finlands skogscentral med samma målsättning om smidigare planering och skogsanvändning.

SLC Nyland påpekar att genom att göra systemet för miljöåtgärder byråkratiskt och ineffektivt så försvårar det verksamhetsmöjligheterna för alla privata skogsägare med negativa ekonomiska konsekvenser som följd. Dels beror det på avgifter i samband med ansökan om tillstånd, men det resulterar även i problem i samband med planeringen av arbetets utförande. 

– Dagens rationella, miljö- och landskapsanpassade skogsbruk kräver ibland snabba beslut och i dessa fall kan privata skogsägare lida märkbara ekonomiska förluster på grund av ett alltför byråkratiskt förfarande. Dessutom finns det en risk att skogsindustrin visar ett mindre intresse för stämplingsposter som kräver extra lov och avgiftsbelagda tillstånd, säger Stefan Borgman, skogsombudsman på SLC.

SLC Nyland vill även öka förståelsen för skogens betydelse för kommunen och markanvändningen. 
– Det är viktig att vi fortsätter utveckla ett smidigt samarbete och stärker kunnandet bland markanvändningsplanerare, kommuner, skogsbranschens aktörer och skogsägare om hur skogs- och planeringsfrågor påverkar varandra. Det vinner alla parter på, påminner Antas. 


Tilläggsinformation:

Ordförande Thomas Antas, SLC Nyland, tel. 050 307 9919
Skogsombudsman Stefan Borgman, SLC, tel. 040 158 8815


SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP rf) är de nyländska jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation med dryga 3 000 medlemmar inom jord- och skogsbruksnäringarna.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC