SLC om planen för de offentliga finanserna 2019-2022: Jordbruket behöver tydliga signaler från regeringen!

SLC - Landskap Brodd Vastnyland Mw Liten

De budgetlinjeringar som regeringen gör under förhandlingarna den 10-11 april om planen för de offentliga finanserna för åren 2019 till 2022 har stor betydelse för jordbrukssektorn.  

Jordbrukets lönsamhet är svag. Lukes lönsamhetsstatistik för 2016 och preliminära siffror för 2017 visar att lönsamheten är den lägsta under 2000-talet. Utsikterna för 2018 är heller inte mycket bättre. 

– Under de kommande åren kommer EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP att reformeras. Eftersom jordbruksproduktion är mycket långsiktig verksamhet bör regeringen ge entydiga signaler till jordbrukssektorn att Finland förbinder sig att även i fortsättningen eftersträva nuvarande stödnivåer, säger Mats Nylund, centralförbundsordförande för SLC.   

SLC kräver även att regeringen korrigerar de stödbeskärningar som riktats till LFA-stödet för de sista åren av landsbygdsutvecklingsprogrammet. 

Staten bör också ta sitt ansvar för att åtgärda underfinansieringen i miljöersättningsprogrammet till jordbrukssektorn. 
– Regeringen bör uppfylla de nivåer som fastställts i Finlands landsbygdsutvecklingsprogram. Regeringen kan inte fly sitt ansvar, speciellt när den finländska jordbrukssektorn kämpar med stora lönsamhetsproblem, säger Nylund. 

SLC vill även att regeringen söker en lösning då jordbrukets avträdelsestödssystem upphör efter 2018. 
– Generationsväxlingarna måste kunna planeras och verkställas i kontinuerlig takt så att nya jordbrukare kan och vågar tro på framtiden, säger Nylund.

SLC påminner även regeringen om vikten av att förslaget om en ny livsmedelsmarknadslag går vidare. 
– Eftersom det fortsättningsvis förekommer oschysta metoder i livsmedelshandeln finns det ett stort behov av en livsmedelsmarknadslag och ett livsmedelsmarknadsombud som följer med att lagstiftning efterföljs och att ingen oskäligt utnyttjar sin position i kedjan, påminner Nylund.  

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tfn 040 940 2734

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC