SLC söker skogsombudsman

SLC - Annons Lf 110X140 Slc Soker Skogsombudsman 2018 12 Final Webb

SLC söker 
SKOGSOMBUDSMAN

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är en intresseorganisation för lantbrukssektorn med aktiva förbund och föreningar i Svenskfinland.

SLC, som representerar de finlandssvenska skogsägarna, söker nu en person med utbildning som skogsbruksingenjör/forstmästare eller annan lämplig utbildning till tjänsten som skogsombudsman för att sköta den nationella skogsbevakningen. Intressebevakningen sker under översyn av SLC:s medlemsföreningar d.v.s. skogsvårdsföreningarna Österbotten, Södra skogsreviret, Väståboland, Åland och Jeppo. SLC:s skogsombudsman är en del av SLC:s politiska team och tjänsten erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter i en sporrande och energisk omgivning.

Skogsombudsmannen ska även följa med aktuella planeringsfrågor på SLC:s verksamhetsområde och miljörelaterade frågor gällande lantbruk i samarbete med de regionala producentförbunden. Till arbetsuppgifterna hör även uppföljning av skogscertifieringen. SLC:s skogsombudsman representerar organisationen också i ett flertal ministerieledda arbetsgrupper och representerar SLC i höranden gällande skogsbruk. Ombudsmannen ska även bistå skogsvårdsföreningarna i den regionala skogsägarbevakningen. 

Arbetet innebär resor och arbetsintensiva perioder som kräver flexibilitet. Språkkunskaper är meriterande liksom annat kunnande som kan stärka intressebevakningen på SLC. Tjänsten är en heltidstjänst.

Ansökningar jämte löneanspråk till verksamhetsledare Jonas Laxåback senast den 14.1.2019. Verksamhetsledaren svarar även på frågor gällande tjänsten som skogsombudsman. Kontaktuppgifter: e-post jonas.laxaback(at)slc.fi, tfn 040 940 2734. 

Mer från SLC