SLC välkomnar initiativ om vattenvårdsprogram

SLC - Far Bete Vatten 2 Liten

Den omfattande algblomning i Östersjön och hur vi ska minska den har debatterats flitigt under de senaste veckorna. 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. välkomnar miljöminister Kimmo Tiilikainens initiativ att lägga i en högre växel i vattenvårds- och markstrukturfrågor. Ministern lovar (HBL 7.8.2018) presentera ett effektiviserat vattenskyddsprogram redan i höstens kommande budgetmangling.

Det ligger i jordbrukarnas intresse att kunna förbättra markstrukturen, bevara näringsämnen i marken samt ta fram effektiva och långsiktiga vattenvårdsåtgärder. 

– Det är en komplex biologi och miljö som vi jordbrukare har som arbetsfält. Sällan kan vi styra marken och vädret som vi vill men med hjälp av goda innovationer så som strukturkalkning och gipsbehandling av åkrar kan vi minska urlakningen av näringsämnen från marken. Det här vinner både jordbrukarna och vattendragen på, säger SLC:s ordförande Mats Nylund. 

– De senaste årens svaga lönsamhet i jordbruket har begränsat jordbrukarnas möjligheter att investera i långsiktiga mark- och strukturförbättrande åtgärder. Därför behövs det nu ”morötter” och sporrande satsningar från staten för att jordbrukarna ska kunna vidta effektiva markstruktur- och vattenvårdsåtgärder, säger Nylund. 

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC