​SLC vill se landsbygdsnämnder i de nya landskapen

SLC vill att det tillsätts landsbygdsnämnder i de kommande landskapen för att trygga det demokratiska inflytandet i landsbygdens och landsbygdsnäringarnas viktiga frågor.

Beräkningarna visar att makten i de nya landskapen kommer att koncentreras till städerna. Trots att landsbygdens frågor är avgörande för landsbygdsbefolkningens liv och leverne riskerar frågorna att hamna i periferin i den nya förvaltningsnivån.   

– Landsbygdsnäringarna behöver ett sakkunnigorgan som fungerar som en väckarklocka och kontrollfunktion. Genom att landskapen inrättar egna landsbygdsnämnder kan man stärka det demokratiska inflytandet, säger Mats Nylund, ordförande för SLC som representerar finlandssvenska jordbrukare, trädgårds- och landsbygdsföretagare samt skogsägare.

Till de nya landskapen planeras att flyttas många landsbygdsrelaterade funktioner och tjänster, bl.a. landsbygdsutveckling, avbytartjänster, veterinär- och granskningstjänster. Enligt lagförslaget är det landskapen själva som via landskapsfullmäktiges beslut kommer att kunna tillsätta nämnder, direktioner och organ.

– Det finns inget som hindrar att landsbygdsnämnder tillsätts i landskapen. Det är tvärtom ett seriöst sätt för landskapen att ta vara på de gröna näringarnas och livsmedelskedjans potential med tanke på landets tillväxt och framgång, säger Nylund. 

SLC uppmanar även sina medlemsförbund och förtroendevalda att aktivera sig och uppvakta de arbetsgrupper och tjänstemän som ansvarar för beredningen av landskapsreformen för att det grundas landsbygdsnämnder i landskapen. 


Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s ordförande, tel. 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tel. 040 940 2734


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC