SLC:s Blomqvist: Att sluta äta kött är ingen patentlösning för klimatet

SLC - Fullmaktige 2018 Host Blomqvist 2 Ljus

– Det florerar mycket okunskap om klimatförändringen och om hur naturen fungerar. Detta märktes i samband med samhällsdiskussionen efter att IPCC-rapporten släpptes, konstaterade SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist, när han öppnade SLC:s förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Esbo. 

– Att sluta äta kött eller sluta avverka skog är ingen patentlösning för att avvärja klimatförändringen. 
Slutar man äta kött försvinner också odlingen av vall, det vill säga gräs, vilket är bland det bästa vi kan odla med tanke på klimatet och miljön, sade Blomqvist. 

Blomqvist påminner om att okunskap om klimatförändringen kan leda till felaktiga beslut och efterlyser att politiska beslut måste fattas på basis av ändamålsenlig forskning som beaktar hela näringskedjans omlopp. 

Blomqvist efterlyste också en positiv inställning bland alla lantbrukare till att på gårdsnivå finna lösningar som bromsar klimatförändringen.

– I miljö- och klimatdiskussionen blir det väldigt tydligt att det är jord- och skogsbrukarna som skapar landet. Vi kan bidra till att bromsa klimatförändringen för det är vi som förvaltar jorden och skogen och skapar nytt med hjälp av fotosyntesen. Vi är en samhällsbärande kraft, sade Blomqvist. 

Blomqvist och Nylund fortsätter leda SLC

På höstmötet återvaldes Thomas Blomqvist från Raseborg till ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige för 2019. Till första vice ordförande för fullmäktige återvaldes Niclas Sjöskog från Pedersöre och till andra vice ordförande återvaldes Nicklas Mörn från Saltvik, Åland. Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ.

Mats Nylund från Pedersöre återvaldes till centralförbundsordförande, och därmed centralstyrelsens ordförande. Till personlig suppleant för Nylund återvaldes Jonny Kronqvist från Nykarleby. Till första vice ordförande för centralstyrelsen för 2019 återvaldes Thomas Antas från Lappträsk (personlig suppleant Peter Österman från Ingå). Till ny andra vice ordförande för centralstyrelsen valdes Mickel Nyström från Korpo (ny personlig suppleant Christer Jägerskiöld från Kimitoön).

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för år 2019 återvaldes:
Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå)
Johanna Smith, Närpes (suppleant Anders Lillandt, Kristinestad)
Ingrid Träskman, Ingå (suppleant Bengt Nyman, Raseborg)
Birgitta Eriksson-Paulson, (suppleant Jonas Lundberg)


Tilläggsinformation:

Thomas Blomqvist, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige, tel. 050 512 1776
Mats Nylund, ordförande för SLC:s centralstyrelse, tel. 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 940 2734

Mer från SLC