​SLC:s Nylund: Dags att reglera private label-produkter

SLC - Mats Thomas Fullmaktige 2018 Varmote

Centralförbundsordförande Mats Nylund lyfte dagligvaruhandelns starka ställning i livsmedelskedjan på SLC:s fullmäktigemöte idag. För tillfället behandlas EU-kommissionens direktivförslag som förbjuder osunda affärsmetoder i Finlands riksdag och i höst väntas en ny livsmedelsmarknadslag som ska stärka producenternas ställning komma till riksdagen.

– Dagligvaruhandelns egna varumärken, till exempel Rainbow och Pirkka, har växt år från år i Finland. Redan ett par månader efter att en ny produkt från ett livsmedelsföretag kommit ut på marknaden så hittar man billigare kopior med handelns egna märken i butiksdiskarna, säger Nylund.

Utvecklingskostnaden för nya produkter är hög och det är också livsmedelsförädlarnas nya innovationer som ger företagen högre lönsamhet och därmed även bättre betalningsförmåga till jordbrukarna. Handelns egna märken drar mattan under detta. 

Nylund vill se ett starkare skydd även för livsmedels varumärken och de produkter som livsmedelsförädlare utvecklar. 
– Det här kan jämföras med att om ett stort bilmärke efter flera års utvecklingsarbete kommer ut med en ny bilmodell, så skulle det aldrig komma på fråga att ett konkurrerande företag börjar sälja en licenstillverkad kopia under eget varumärke tre månader senare. Den osunda utvecklingen där handeln drar nytta av livsmedelsindustrins utvecklingsarbete måste utan dröjsmål begränsas i lag, kräver Nylund.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tfn 040 940 2734

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC