​SLC:s Nylund: De finländska skogsägarna är de verkliga klimathjältarna

SLC - Kongress 2018 Oppning Mw

De finländska skogsägarna satsar årligen cirka 300 miljoner euro i skogsförbättrande åtgärder. Det är den överlägset största orsaken till att den årliga tillväxten i våra skogar ökar. 

– Den finländska skogsskötseln är den bästa i världen och ett ur en vetenskaplig synvinkel är skogsägarna de verkliga klimathjältarna, sade SLC:s ordförande Mats Nylund i sitt öppningsanförande på SLC:s förbundskongress på tisdagen (26.11).

De senaste åren har de finländska skogarna bundit över 1/3 av hela Finlands totala klimatutsläpp. Potentialen för att ytterligare öka tillväxten är enorm. Enligt Lukes färska forskningsrapport Metsä 150 så är det fullt möjligt att öka den årliga tillväxten från nuvarande 107 kubikmeter per år till 150 kubikmeter per år.

– Likväl så är det varje vecka någon som påstår att ökade avverkningar är samma sak som ökade klimatutsläpp eller att ökade avverkningar nollställer effekten av effektiviseringar i andra sektorer. Gröna förbundets diskussionsinitiativ om klimatpolitiken som presenterats i riksdagen nyligen är ett sådant exempel. Den som hävdar detta är betraktar helt tydligt skogen som en avstjälpningsplats för koldioxidutsläpp från fossila bränslen, sade Nylund. 

Nylund anser att det är hög tid att saker sätts i deras rätta sammanhang även i den offentliga debatten. 
– Finländskt skogsbruk är ett föredöme i världen när det gäller klimatpåverkan och vi har alla möjligheter att exportera detta kunnande, framhöll Nylund.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, ordförande för SLC:s centralstyrelse, tel. 050 512 2191

Mer från SLC