SRK: Livsmedelskedjans parter samlades på Villa Bjälbo – Karhinen leder arbetsgrupp för att förbättra jordbrukets lönsamhet

SLC - 20180619 Sipila Mote Med Livsmedelskedjan Foto Statsradetskansli Liten

Under ledning av statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä hölls på tisdag på Villa Bjälbo en rundabordsdiskussion om jordbrukets lönsamhet. Vid mötet fick branschaktörer ge uttryck för sina åsikter om det aktuella läget i fråga om livsmedelskedjan och jordbruket.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Till ordförande för arbetsgruppen har man kallat bergsrådet Reijo Karhinen.

Gruppen ska göra upp en lista över åtgärder i avsikt att öka lönsamheten inom jordbruket. Målet är att finna i synnerhet sådana åtgärder som de enskilda parterna i livsmedelssystemet kan genomföra på egen hand.

Regeringen har tagit i tu med arbetslistan för jordbrukspolitiken i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Exempel på detta är de satsningar som gjorts för att främja livsmedelsexporten och för att lätta upp odlarnas administrativa börda. I offentliga anbudsförfaranden har man gått över till ansvarsfull livsmedelsupphandling. Systemet med ursprungsmärkning har utvidgats. Utöver detta har regeringen hållit de nationella jordbruksstöden på en hållbar nivå.

Trots de många åtgärderna har den allmänna lönsamheten inom jordbruket inte ökat enligt förväntningarna. Jordbruksföretagarnas inkomstnivå har ytterligare försämrats under de senaste åren. Enligt en uppskattning av Naturresursinstitutet var lönsamheten i fråga om företagarinkomsten från jordbruket 2017 sämre än under något annat år på 2010-talet.

I sitt uppdrag utgår arbetsgruppen från tidigare strategier och utredningar. Arbetsgruppen tillsätts under de närmaste dagarna.

Mer information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, och Kari Jääskeläinen, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0440 581 030

Mer från SLC