Stödsammandragen till gårdarna vecka 6

Landsbygdsverket postar sammandragen över de jordbruksstöd som betalats år 2017 till jordbrukarna i månadsskiftet januari–februari. Stödsammandragen når gårdarna senast vecka 6.

Av stödsammandraget framgår beloppen av de stöd som betalats till gården samt uppgifter om eventuella återkrav, utmätningar, förpantningar och ytterligare påföljder. I sammandraget beskrivs också hur stödsummorna har räknats ut.

Merparten av jordbrukarna får betalningsuppgifterna också från e-tjänsten Vipu. I Viputjänsten finns inte information om de återkrav som drivits in med inbetalningskort, men till övriga delar motsvarar uppgifterna det postade stödsammandraget.

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC