ÖSP: Tomas Långgård fortsätter att leda ÖSP år 2019

SLC - O Sp Hostmote 20181211 Fotoo Sp

Österbottens svenska producentförbund r.f. höstmöte har idag den 11.12 enhälligt återvalt Tomas Långgård (Malax) till förbundets ordförande och Niclas Sjöskog (Purmo) till viceordförande för år 2019.

Pauliina Holmqvist från Karleby är ny ordinarie i ÖSPs styrelse och Simon Ålgars från Kristinestad ny ersättare i styrelsen.

Av de i förbundsstyrelsen i tur att avgå omvaldes Stefan Gulin (Yttermark) med Joakim Strand (Närpes trädgård). Likaså omvaldes Anders Lillandt (Tjöck) men med Simon Ålgars (Lappfjärd) som ny ersättare. Ny i förbundsstyrelsen är Pauliina Holmqvist (Karleby) som efterträder Mikael Åsvik (Terjärv) som ej ställde upp för återval.  Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö omvaldes som ersättare.

Mer från SLC