Utlåtande angående utkast till Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Jord- och skogsbruksministeriet  
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

MMM021:00/2018

 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ANGÅENDE UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM BEKÄMPNING AV SKOGSSKADOR

 

SLC har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador och har ingenting att anmärka angående utkastet.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC 

Jonas Laxåback                                               Stefan Borgman
Verksamhetsledare                                          Skogsombudsman                                                      

Mer från SLC