Utlåtande om ersättningsnivåer på rovdjursskador

Jord- och skogsbruksministeriet
DNR 546/01.03/2018

Utlåtande över jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund framför följande gällande JSM:s förslag till ersättningsnivåer för skador på produktionsdjur

- Att förhindra att skador på produktionsdjur uppkommer är något som jord- och skogsbruksministeriet i första hand bör eftersträva genom en rovdjurspolitik som försvårar att rovdjur attackerar produktionsdjur.

- Förbyggande åtgärder är något som jord- och skogsbruksministeriet bör prioritera i områden där rovdjursstammen utgör en risk för produktionsdjur.

- Då det gäller ersättningsnivåerna anser SLC att nivåerna är generellt i underkant. Nivåerna motsvarar slaktvärdet. SLC anser att nivåerna bör återspegla produktionsvärdet vilket innebär att ersättningsnivåerna borde höjas. Det som heller inte framkommer är det produktionsbortfall och extra arbete som ett skadat djur orsakar ägaren av produktionsdjuret.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC