Utlåtande om utkast till Utbildningsstyrelsens förslag till examensgrunder för yrkesexamina och specialyrkesexamina inom skogsbruk

Utbildningsstyrelsen
kirjaamo@oph.fi

 OPH-1909-2018

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL UTBILDNINGSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL EXAMENSGRUNDER FÖR YRKESEXAMINA OCH SPECIALYRKESEXAMINA INOM SKOGSBRUK

SLC har bekantat sig med utkasten till examensgrunderna och önskar framföra följande:

SLC anser att det är oacceptabelt att utkasten till examensgrunderna för yrkesexamina och specialyrkesexamina inte finns tillgängliga på svenska. Våra åländska kolleger kunde inte ta ställning till utkasten på grund av språket. Det hör inte till god förvaltningssed att förfara så att båda språkversionerna inte finns tillgängliga samtidigt.

De förslag till examensgrunder för yrkesexamina och special yrkesexamina som är på utlåtande kräver en hel del kunnande på högskolenivå. Utkasten bör därför returneras till beredning. Dessutom anser SLC att dessa examina inte är förankrade till arbetslivet p.g.a. att de innehåller alltför krävande kunskaper i förhållande till den tilltänkta målgruppen.

Följande kompetensområden som utgör examina bör avlägsnas från utkastet p.g.a. att innehållet i dessa undervisas i yrkeshögskolorna under examen Skogsbruksingenjör YH.

3. Yrkesexamina inom skogsbruk

2.27                     Uppgörandet av virkesaffär

2.28                     Planering av skogsbruk

2.33                     Förverkligandet av skogsförbättringsarbeten

2.34                     Uppgörandet av skogsbruksplan

2.35                     Värdering av skogsfastighet och affärsförberedande

2.37                     Planering av drivning

2.38                     Planering av skogar intill bebyggelse

 

4. Special yrkesexamina inom skogsbruk

2.1                       Planering av ekonomiskogarnas skötsel

2.6                       Verkandet som skogsbranschens arbetsledare

2.8                       Planering av naturvårdsarbeten och övervakning av förverkligandet

2.9                       Planering av skogsskötsel intill bebyggelse och handledning av förverkligandet

2.10                     Planering av iståndsättningsdikning

2.11                     Planering av grundförbättring av skogsvägar

2.12                     Planering och handledning av drivning

2.13                     Uppgörandet av ekonomiska kalkyler i samband med drivning

2.18                     Utvecklandet av produktiviteten vid maskinell skogsvård

Kraven på yrkesskickligheten, påvisandet av yrkesskickligheten och kraven på godkänd prestation

SLC efterlyser krav på kompetens gällande helhetsuppfattningen inom de olika kompetensområden. Enligt de nuvarande kraven för godkänd prestation kan studeranden få yrkesbehörighet på basis av enskilda arbetsskeden, utan att ha någon uppfattning om helheten som hen arbetar med. Flera av arbetsgivarna inom området för skogsbrukets yrkesexamen och specialyrkesexamen består av små företag. I vissa fall krävs det att två lärare bedömer yrkesprov för att undvika jävsituationer. Det ska även vara möjligt att ha yrkesprovet i skolan vid behov.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback                           Stefan Borgman
Verksamhetsledare                     Skogsombudsman

Mer från SLC