Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av energiskattelagstiftningen

Finansministeriet
Skatteavdelningen
VM130:00/2018

Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av energiskattelagstiftningen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. har tagit del av regeringens proposition och vi önskar fästa särskild uppmärksamhet vid utbetalningstidpunkten av återbäringen till lantbrukare.

På grund av den svåra lönsamhetskrisen och nu också allt mer spridda akuta likviditetssvårigheter, anser vi att det är viktigt att återbäringen kan ske redan under våren 2019. Detta är också i enlighet med den politiska enhet som råder i denna fråga.

 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

 

Jonas Laxåback                                                       Mikaela Strömberg-Schalin

Verksamhetsledare                                                  Jurist

Mer från SLC