Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Finansministeriet
Skatteavdelningen  

VM145:00/2018  

Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. har tagit del av regeringens proposition och vi omfattar utkastet i sin helhet. Den temporära ändringen är också viktig för att försäkringarna inom branschen skall utvecklas då det gäller just denna form av skador.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

 

Jonas Laxåback                                                       Mikaela Strömberg-Schalin
verksamhetsledare                                                  jurist

Mer från SLC