Viljatori – ny elektronisk handelsplats för spannmål har öppnat

SLC - 180529 Viljatori Ilmoitus Lf

Viljatori.fi är en ny nättjänst, där odlare enkelt och pålitligt kan sälja sin skörd i önskade partier till bästa marknadspris. Industrin och husdjursgårdar som använder spannmål kan ansluta sig som köpare. Den elektroniska handelsplatsen som förnyar spannmålshandelns traditionella praxis är den första i sitt slag i världen. Spannmålstorgets plattform öppnades den 30 maj 2018. 

– På Spannmålstorget finns två olika sätt att göra spannmålshandel: avtalshandel och anbudshandel. Inom ramen för avtalshandeln kan odlingsavtal göras upp och under odlingsavtal kan göras sälj- och köpanbud. Odlare kan dessutom få direkta köpanbud från industrin eller husdjursgårdar, säger Jonas Laxåback, verksamhetsledare på SLC. 

Spannmålstorget ger mångsidig nytta för odlare

På Viljatori.fi kan spannmålspartier säljas effektivt då odlaren samtidigt når flera köpare. Det blir även smidigare att nå köpare av specialpartier och via avtalshandel blir det enklare för odlaren att förutse inkomstströmmarna. Säljaren har även möjlighet att sälja spannmål i små partier.

– I samband med anbudshandelns säljuppdrag definieras sädesslag, sort, kvalitet och gårdspris. Transportalternativen är att transporten sköts av odlaren själv eller av ett logistikföretag som sköter spannmålstransporter. Handelsplattformen kopplar automatiskt ihop lämpliga sälj- och köpuppdrag med varandra, berättar Max Schulman, spannmålsombudsman på MTK. 

Spannmålstorget möjliggör spannmålshandel utan extra mellanhänder, vilket gör att man kan få bästa möjliga pris för sin gröda. Den nya plattformen håller även spannmålshandelns omkostnader nere och vinsten på försäljningen ökar. I den elektroniska plattformen är det dessutom enkelt att följa prisernas utveckling samtidigt som leveranskedjan effektiveras. Spannmålssäljaren har även bättre möjlighet att själv påverka spannmålspriset.

Att göra och följa upp egna sälj- och köpuppdrag på Spannmålstorget är enkelt. Det är även enkelt att hantera och följa med odlingsavtal. I samma tjänst finns även täckande prisinformation om marknadsläget och förverkligade affärer. Detta ökar spannmålshandelns genomskinlighet. 

Spannmålens kvalitet inverkar på pris och åtgång, eftersom bättre kvalitet ger bättre pris. Via plattformen kan man inverka på den egna spannmålens efterfrågan enligt marknadsläget. Därmed blir det lättare att hitta köpare för spannmål av olika kvalitet. 

Viljatori.fi har förverkligats av MTK och SLC samt företagen Agrox, Altia, Atria, HKScan, Raisio och Valio. Alla spannmålsbranschens aktörer kan kostnadsfritt ansluta sig som användare av den nya handelsplattformen.  

Tilläggsinformation: 
Verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC, tfn 040 940 2734
Lantbruksdirektör Johan Åberg, MTK, tfn 040 5233 864
Spannmålsombudsman Max Schulman, MTK, tfn 040 825 2112

https://viljatori.fi/

Mer från SLC