JSM: Inhemska tomater tål att jämföras även på vintern – växthusodling är på många sätt mer ekologiskt i Finland än i söder

SLC - Gulin 9580 Narpes Gronsaker Foto Jessica Lindgren
Foto: Andelslaget Närpes Grönsaker, Jessica Lindgren

Den inhemska växthusodlingen har snabbt utvecklats till ett hållbarare produktionssätt än tidigare. Tekniken har gett växthus nya belysningsalternativ och många jordbrukare har övergått till LED-belysning.

När Stefan Gulin i Närpes bytte till LED-lampor fick han 15 procent större tomatskörd samtidigt som energiförbrukningen minskade avsevärt. Stefan Gulin inledde som växthusföretagare år 2003 efter en generationsväxling. Han var en av de första jordbrukarna i Närpes som installerade LED-ljus i sina växthus. Många jordbrukare har gjort samma sak.

"Vi installerade LED-lampor på ett litet försöksområde år 2013. Några år senare fortsatte vi att installera LED i allt större områden och 2016 hade vi LED-lampor i hela det 13 000 kvadratmeter stora området", säger Gulin.

Nu har Gulin både högtrycksnatriumlampor och LED-lampor i sina växthus. LED-lamporna förbrukar mindre el, har mindre utsläpp och får växterna att växa snabbare. 

Före installationen besökte Gulin Holland flera gånger för att få mer information om belysningen och hur den fungerar. För företaget var investeringen i LED-ljus en stor sak.

"I praktiken kostade investeringen cirka en miljon euro. Men med tanke på en kostnadseffektivare produktion tycker jag att det är bra att tillämpa ny teknik för att vi ska kunna utveckla växthusodlingen även i fortsättningen”, säger han.

LED ger ekonomisk nytta och stora miljöfördelar

Tidigare förbrukade växthusproduktionen enormt mycket el på vintern. När jordbrukarna började använda utsläppssnålare energikällor, har den inhemska växthusproduktionens koldioxidavtryck minskat väldigt mycket.

Många av de val som Oy Gulin Ab har gjort är gjorda med miljö i fokus. Till exempel växthuset värms upp med träflis och korta transportsträckor till konsumenterna bidrar till att minimera svinnet.

I synnerhet LED-belysningen har enligt Gulin medfört stora miljöfördelar. LED ger också ekonomisk nytta.

"Vi kan producera mer med mindre energi, miljövänligt. Tomatskörden ökade med cirka 15 procent och energiförbrukningen minskade betydligt", berättar Gulin.

På tio år har användningen av olja minskat med 85 procent i växthus

Enligt en undersökning* som Naturresursinstitutet publicerade i våras har den inhemska växthusproduktionens koldioxidavtryck halverats mellan 2004 och 2017. En viktig faktor är att oljeanvändningen minskat med upp till 85 procent.

När man jämför miljökonsekvenserna av en inhemsk växthusprodukt med en importerad utländsk grönsak, är energiförbrukningen inte den enda sak som man ska fästa vikt vid. För att producera ett kilo gurka eller tomat i hemlandet behöver man cirka 20-35 liter vatten. Den spanska produktionens vattenfotavtryck är 91 gånger större, det vill säga drygt 3 000 liter per ett kilo tomater.

Det finns också skillnader i odlingsarealerna: till exempel när det gäller odling av gurka behöver Spanien en areal som är tio gånger större än Finland behöver för att producera samma mängd grönsaker.

En miljömedveten konsument överväger i sina val också till exempel arbetstagarnas förhållanden i produktionen. När man väljer inhemskt, kan man vara säker på att man gjort ett ansvarsfullt val. Gulin hoppas att också konsumenterna i allt högre grad tänker ekologiskt när de handlar mat. Han lyfter fram de inhemska grönsakernas renhet.

"Det är en stor fördel för oss finländska växthusodlare att vi kan odla grönsaker utan att använda bekämpningsmedel, till skillnad från de södra breddgraderna. Förutom biologisk bekämpning har vi i Finland rent och fräscht bevattningsvatten", säger han.

*Undersökning: Kasvihuonetuotannon ilmastovaikutuslaskenta 2004 ja 2017 todellisten energiakulutustilastojen perusteella sekä vesijalanjälki(Beräkning av växthusproduktionens klimatpåverkan 2004 och 2017 utgående från den faktiska energiförbrukningsstatistiken samt vattenfotavtrycket)

Ytterligare information:

Johanna Smith, trädgårdsombudsman, SLC, tfn 041 465 1094, johanna.smith(at)slc.fi

Stefan Gulin, växthusföretagare, Oy Gulin Ab, Närpes, tfn 0400 697 075, stefan.gulin(at)agrolink.fi

Jord- och skogsbruksministeriets tvååriga kampanj som handlar om att värdesätta mat ska öka finländarnas medvetenhet om vad matens ursprung betyder: hur producerar vi mat i Finland och vad får vi när vi väljer närproducerat. Kampanjen Bra mat växer nära följer matproduktionen på tio gårdar i olika delar av landet och söker svar på varför vår mat sägs vara världens renaste, ansvarsfullt producerad och spårbar. I kampanjen deltar också Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC. www.bramatvaxernara.fi #bramatväxernära

Pressmeddelandet på finska: epressi.com

Mer från SLC