Ålands Producentförbund: Sue Holmström ny vd

Ålands Producentförbund har i dag utsett agronom Sue Holmström, Saltvik, till ny vd för Ålands Producentförbund från den 1 november 2019. Nuvarande vd Henry Lindström får funktionen som senior rådgivare från 1 november till sista december 2019 då han går i pension.

Sue Holmström är utbildad husdjursagronom med en magisterexamen i huvudämnet biologi.

Hon har en bred erfarenhet från lantbruksförvaltningen på Åland efter att ha tjänstgjort såväl på Länsstyrelsen på Åland som på ÅMHM och nu de senaste 9 åren som lantbruksinspektör på Landskapsregeringens näringsavdelning. Hon har också varit rådgivare vid Ålands Hushållningssällskap i samband med stödansökningar.

Styrelsen konstaterar att Sue Holmström genom sin arbetslivserfarenhet har skaffat sig ett brett kontaktnät, såväl inom myndigheter som till lantbrukare o livsmedelsföretag. Hon är även väl insatt i lagar och förordningar både på EU-nivå och gällande åländsk behörighet.

För närmare information kontakta ÅPF:s viceordförande Jonas Lundberg, 040 748 2674.

Läs mer i Landsbygdens Folks intervju 18.9.2019

Mer från SLC