Anders Portin blir SLC:s nya skogsombudsman

SLC - Anders Portin Forstforeningen Erkki Oksanen Beskuren

Styrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har beslutit att anställa forstmästare Anders Portin, 59, från Esbo som ny skogsombudsman på SLC. Portin tillträder heltidstjänsten i april.

Portin fungerar nu som verksamhetsledare på Finska Forstföreningen, som är en samarbetsorganisation specialiserad på skoglig information. Han har tidigare erfarenhet från Skogscentralen Skogskultur, jord- och skogsbruksministeriet, Skogsindustrin rf och konsultföretaget Indufor. Han har ett brett kontaktnät i skogliga kretsar såväl nationellt som internationellt.

- Speciellt ser jag fram emot att kunna koncentrera mig på skogspolitiska frågor igen och att fungera som en länk mellan skogsägarna och de korridorer där besluten fattas. En annan fråga som är angelägen och som i allt högre grad inverkar på skogsbruket är samhällsplaneringen. Speciellt i kusttrakterna förs en ständig dragkamp där det finns en ökad risk för att onödiga restriktioner skrivs in i t.ex. generalplaner. Här ser jag att SLC har en viktig roll som intressebevakare, säger Portin.

Skogsombudsmannen bevakar skogsfrågor i nära samarbete med de fem svenskspråkiga skogsvårdsföreningar som är medlemsföreningar i SLC samt i samarbete med SLC:s skogsutskott. 

Tjänsten som SLC:s skogsombudsman blev ledig efter att Stefan Borgman i oktober valdes till ordförande för METO – Skogsbranschens Experter rf. 

Tilläggsinformation:
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734
Anders Portin, tillträdande skogsombudsman, tfn 040 586 6179

Foto: Erkki Oksanen


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. http://slc.fi/  

Mer från SLC