ANM: Branschrapport: Livsmedelsexporten växer med rekordfart

Exporten inom livsmedels- och dryckessektorn har haft en lovande tillväxt i år. Exportprognosen för 2019 är 1,75 miljarder euro som om den blir verklighet är rekordstor. Uppgifterna framgår av branschrapporten om livsmedelsbranschen som publicerades den 27 november 2019.

Exportens värde har ökat tack vare nya marknader och en ökning av exportvolymerna och exportpriserna. Medvetenheten om de möjligheter för tillväxt som exporten medför har ökat inom livsmedels- och dryckessektorn, och nya exportföretag har deltagit i Business Finlands program Food from Finland som jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet finansierat. Livsmedelsmyndigheterna och andra utvecklingsaktörer har haft en central roll som möjliggörare av exporten.

De grupper av exportprodukter som särskilt har ökat i år är mjölkprodukter, havre, övriga livsmedel och alkoholprodukter. Ett exportland som har ökat är bland annat Kina dit man har exporterat särskilt griskött och mjölkpulver.

Livsmedelsimporten till Finland jämfört med vår export har varit ungefär tre gånger större, 4,6 miljarder euro år 2018. En stor del av importen är produkter som vare sig produceras eller tillverkas i Finland. För att minska underskottet i handelsbalansen är det viktigt att förbättra förädlingsvärdet i exporten.

Livsmedelsindustrin är en betydande bransch i Finland

År 2018 omsatte livsmedelsindustrin enligt preliminära uppgifter 11,2 miljarder euro, vilket var en höjning av omsättningen med 4 % från året innan. Livsmedelsindustrin sysselsätter direkt cirka 38 000 och indirekt upp till 340 000 personer.

- Livsmedelsindustrin är även i fortsättningen en mycket betydelsefull bransch i Finland, eftersom inhemska produkter som producerats på ett ansvarsfullt sätt har en viktig ställning på vårt matbord. Produkter och finländska råvaror finns allt oftare också på de internationella konsumenternas tallrikar och i deras glas, säger branschchefen för livsmedelsbranschen Leena Hyrylä från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland.

Tillväxtorienteringen i företag inom livsmedels- och dryckesbranschen fortsätter

De små och medelstora företagen inom livsmedelsbranschen är fortfarande tillväxtorienterade framgår av branschbarometern om livsmedelsframställning. Klart mer än hälften av de små och medelstora företag som svarat på barometern sade sig sträva efter tillväxt. Av livsmedelsföretagen meddelade 22 procent att de är kraftigt tillväxtorienterade och 43 procent att de i den utsträckning det är möjligt strävade efter tillväxt. De små och medelstora företagen inom livsmedelsbranschen, särskilt inom dryckesbranschen, var enligt enkäten mer tillväxtorienterade än andra jämförda branscher.

De små och medelstora företagen inom livsmedelsbranschen har bättre förväntningar om de allmänna konjunkturutsikterna inom den närmaste framtiden än företagen i hela landet och i jämförelsebranscherna. Konjunkturförväntningarna inom branschen har dock dämpats jämfört med ett år tidigare.

Konsumentorientering och förnyelse betonas i ökande takt i ett föränderligt företagsklimat. Många trender och fenomen, såsom klimatförändringen, förändringar i befolkningsstrukturen, knappare resurser, utvecklingen av digitaliseringen och övrig teknisk utveckling formar matvärlden. Konsumenterna är allt mer medvetna och förväntningarna på produkter och måltidstjänster ökar. Ansvarsfullhet, välmående och inhemskt blir allt viktigare.

Arbets- och näringsministeriet, Företagarna i Finland och Finnvera Abp låter göra en SMF-företagsbarometer som SMF-branschbarometrar baserar sig på. SMF-företagsbarometern hösten 2019 baserar sig på svar från företrädare för 6 133 SMF-företag. Enkäten gjordes sommaren 2019, och den besvarades av 196 små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen.

Resultaten kan läsas mer ingående i den branschbarometer som publiceras i dag.

Ytterligare upplysningar:

Leena Hyrylä, branschchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 029 047
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926
Petri Koskela, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 382

Branschrapport om livsmedelsbranschen 2019  Nyckeltal för livsmedelsindustrin (på finska) 
Bakgrundsinformation om branschtjänsten 
Branschtjänsternas alla publikationer som gäller livsmedelsbranschen 
SMF-branschbarometern: livsmedelstillverkning (på finska)

 

Branschtjänst

  • sakkunnignätverk under ledning av arbets- och näringsministeriet
  • sammanställer, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö som underlag för beslutsfattande
  • målet är att stödja företagens framgång, tillväxt och internationalisering

Mer från SLC