Delta i jord- och skogsbruksministeriets CAP-enkät

SLC - Otakantaa Cap Ru 03

Välkommen att besvara enkäten om den kommande gemensamma jordbrukspolitiken!

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med att planera Finlands jordbruks- och landsbygdspolitik 2021 - 2027. Arbetet är ett led i reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Syftet med reformen är att se över EU:s jordbruksmål, revidera den gemensamma lagstiftningen om jordbrukspolitiken samt att bestämma om politikens finansiering. Finland arbetar med nationella prioriteringar och åtgärder utgående från egna förutsättningar. Ministeriet har tillsatt officiella arbetsgrupper för att ta fram Finlands plan för de kommande åren.

I samband med arbetet kommer ministeriet att ordna seminarier och workshoppar. Denna enkät kompletterar dessa två sätt att lämna åsikter om kommande ändringsbehov och mål. Resultaten från enkäten används för det beredande arbetet och beslutsfattandet på nationell nivå.

Besvara enkäten på dinåsikt.fi 

Mer information om CAP27-reformen på svenska på mmm.fi/sv/eu-och-internationella-fragor/gjp/beredning-av-gjp

Ytterligare upplysningar ges av:  
Pekka Väisänen
Ledande sakkunnig, kommunikation
Jord- och skogsbruksministeriet 
0295 162480
040 7730644 
pekka.vaisanen@mmm.fi

Mer från SLC