Ekogårdar inbjuder till besök på naturens dag

SLC - Banneri 2019 Swe 03

Närmare 40 ekogårdar över hela landet ända från Nyland upp till Lappland har öppet hus på Naturens dag den 31 augusti. Under dagen, som vänder sig till hela familjen, får besökarna veta var den finländska ekologiska maten, mjölken, köttet och grönsakerna kommer ifrån. Fyra gårdar erbjuder också en möjlighet till övernattning utomhus vid gården med anledning av det samtidigt pågående evenemanget Sov ute en natt.

Evenemanget Naturens dag presenterar inhemsk ekologisk produktion och berättar om vardagen på gårdarna. Besökarna får se gårdens djur och arbetsmaskiner samt köpa säsongens produkter direkt på gården.

Ekogårdarna håller öppet hus ca kl. 12-15. Alla deltagande gårdar producerar ekologiskt, till exempel grönsaker, spannmål, kött, bär eller bondböna. Flera av gårdarna är husdjursgårdar. Där kan besökarna bekanta sig med får och beundra till exempel skotska höglandsboskap.

På gårdarna får besökarna veta om gårdarnas produktion, vad ekologisk produktion betyder när det gäller att bevara jordbruksnaturens biologiska mångfald samt om ekologisk produktion i allmänhet. Var och en gård ordnar program utifrån sina egna förutsättningar, säljer till exempel kaffe med tilltugg och ekologiska produkter. Vissa gårdar har särskilt program för barn.

De flesta gårdarna som är öppna för allmänheten ligger i Nyland, men allt som allt finns det deltagande gårdar i 13 landskap. Från SLC:s verksamhetsområde medverkar tre gårdar: Malmgård i Lovisa samt Ahlbergs trädgård och Majvik gård i Sibbo.

Evenemangen på ekogårdarna ordnas i samarbete med Pro Luomo ry, jord- och skogsbruksministeriet, Förbundet för Ekologisk Odling rf, MTK och SLC.

 

Mer information:

Aura Lamminparras, Pro Luomu ry, tfn +358 40 556 8097, aura.lamminparras(at)proluomu.fi

Anna Salminen, jord- och skogsbruksministeriet, +358 50 358 8793, anna.salminen(at)mmm.fi

Mia Wikström, SLC, +358 50 3553213, mia.wikstrom(at)slc.fi


Information om gårdarna och programutbudet finns på http://luomu.fi/luonnon-paiva-luomutiloilla-2019/

Följ den finska naturens dag på ekogårdar på Facebook: https://www.facebook.com/events/331120420857400/

Mer från SLC