Ellinor Sundqvist vikarierar som SLC:s jurist

SLC - Lf 20190820 Ellinor Sundqvist Ncn
Foto: LF/Nina Colliander-Nyman

Ellinor Sundqvist vikarierar i höst SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin, som är tjänstledig fram till årsskiftet. Ellinor har nyligen lämnat in sitt examensarbete vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet i Vasa. 

I juristens arbetsuppgifter ingår bl.a. olika juridiska frågor som berör jord- och skogsbrukarnas rättsskydd, markägarrättigheter, beskattning, avtalsfrågor inom jord- och skogsbruk samt olika intressebevakningsuppdrag. Till arbetsuppgifterna hör även deltagande i olika ministeriearbetsgrupper samt bevakning av de lagstiftningärenden som behandlas bl.a. i riksdagen och som berör lantbruket.

Ellinor nås på telefon 045 7750 0887 och via e-post på adressen ellinor.sundqvist@slc.fi.

Läs mer om Ellinor i Landsbygdens Folk 20.8.2019

Mer från SLC