EMBLA - nordiska matpriset: Anmälningstiden öppnar 1.3

SLC - Img 0328 Liten

EMBLA 2019

Känner du någon som utmärker sig inom matsektorn?

Den 1 mars öppnar anmälningstiden för det nordiska matpriset EMBLA på webbsidan emblafoodaward.com. Avsikten med den nordiska mattävlingen är att främja den nordiska matkulturen. 

EMBLA-matpriset delades första gången ut i Köpenhamn 2017 och tävlingen ordnas därefter vart annat år. Den 1 juni kommer matpriset att delas ut på prisfesten som hålls i Harpa konserthus i Reykjavik i samband med NKF-kongressen som arrangeras av nordiska kockföreningen Nordic Chefs Association.

Efter den nationella anmälningstiden, som pågår 1–31.3, kommer en nationell jury att från Finland nominera en representant till respektive tävlingskategori.

Det nordiska matpriset EMBLA skapar synlighet för nordisk mat och alla dem som står bakom maten, både i de nordiska länderna och internationellt. Genom EMBLA vill tävlingens arrangörer stärka kännedomen om nordisk mat.

Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC ansvarar för EMBLA-matpriset som stöds av Nordiska Ministerrådet och är en del av Ny nordisk mat III-programmet. I tävlingen medverkar Island, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Åland och Färöarna. Finland representeras i projektet av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC samt Åland representeras av Ålands producentförbund ÅPF.

På mattävlingens officiella webbsida, emblafoodaward.com, kan alla intresserade anmäla sig själva eller någon annan som utmärker sig inom matsektorn till tävlingens sju kategorier:

NORDISK RÅVARUPRODUCENT 2019
NORDISK MATENTREPRENÖR 2019
NORDISK MATHANTVERKARE 2019
NORDISK MATKOMMUNIKATÖR 2019
NORDISK MAT TILL MÅNGA 2019
NORDISK MATDESTINATION 2019
NORDISK MAT TILL BARN OCH UNGA 2019

En noggrannare beskrivning av tävlingskategorierna och själva tävlingen finns på www.emblafoodaward.com. Anmälningstiden pågår till den 31 mars 2019. 

Den 2 maj kommer respektive lands nominerade i de sju tävlingskategorierna att offentliggöras på webbsidan.

Tilläggsinformation om tävlingen i Finland:
– Mia Wikström, kommunikationschef, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, 050 355 3213 eller mia.wikstrom@slc.fi
– Anni-Mari Syväniemi, matkulturombudsman, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, 050 511 8909 eller anni-mari.syvaniemi@mtk.fi


Tiedote suomeksi: 
Embla-kilpailu: Kenet ruokasektorin osaajista sinä haluaisit palkita?

Mer från SLC