Enkät för användare av lantbruksavbytarservice

SLC - Ko Bonde Ah 800Px

Avbytarservicen är en viktig tjänst som ska fungera specifikt på husdjursgårdarna. Man har rätt att få en ersättare till gården ett visst antal dagar under året för att upprätthålla såväl bondens, som husdjurens välmående. 

– Avbytartjänsten har varit på tapeten under en tid, det kommer klagomål om att avbytarservicen inte alltid fungerar som den borde, säger SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund. Därför gör vi nu en enkät som är sammanställd av utskottet för välmående och kompetens, som är gemensamt för SLC Nyland samt MTK-Häme, -Kaakkois-Suomi och -Uusimaa. Enkätens främsta uppgift är att kolla hur avbytarservicen fungerar i södra Finland. Hurdan erfarenhet har du av avbytarservicen? Kommer avbytaren till gården på förutbestämd tid? Är du nöjd med avbytartjänsterna eller finns det något som du skulle vilja ändra på?  

Har du rätt till avbytartjänster under innevarande år från någon av enheterna i södra Finland?

Då ska du ta dig tid och svara på enkäten! Det tar bara 5-10 minuter av din tid, men för oss är dina svar värdefulla för att hjälpa till att utveckla avbytartjänsterna till det bättre. Enkäten är öppen fram till 20 oktober. Resultaten från enkäten sammanställs och presenteras senare.  

Enkäten hittas på slc.fi under Aktuellt och finns på två språk, i början av enkäten kan man välja svenska eller finska. Enkäten skickas elektroniskt till medlemsgårdar, som har sin e-post i SLC Nylands och SLC Åbolands medlemsregister.  

Avbytarenheterna som berörs i enkäten är: Tavastehus (Linnan Lomitus), Kouvola, Lovisa, Parikkala, Pöytis, Salo, Savitaipale, Sysmä, Vemo, Ypäjä.   

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/8718CC5002FF6D10

Tack för ditt svar!

Mer från SLC