Faktagaffeln 2019 har utkommit

Statistikpublikationen Faktagaffeln 2019 finns nu att få både i elektronisk och tryckt form. Publikationen innehåller färsk statistik om Finlands matproduktion och -konsumtion i fickformat. 

Publikationen är indelad i fyra delar: allmän information, jordbruk, livsmedel samt dagligvaruhandeln och storkök. Den innehåller också statistik om livsmedelskedjans ansvarsområden som miljö, produktsäkerhet, näring, arbete och arbetshälsa, djur och djurens välfärd, lokal förankring samt ekonomi.  Faktagaffeln utkommer på svenska, finska och engelska. Den svenska faktagaffeln hittas på ruokatieto.fi och kan även beställas från SLC:s kontor.

Publikationen har tagits fram av Föreningen Matinformation rf i samarbete med Agronomförbundet, Finlands livsmedelsindustriförbund rf, Naturresursinstitutet LUKE, MTK, SLC och ProAgria Centralernas Förbund. 

Mer från SLC