Finlands partnerlandssamarbete med Grüne Woche-matmässan väckte uppmärksamhet för Finland som mat- och turistland

SLC - Igw 2019 Finnland 66
Från vänster Finlands ambassadör i Tyskland Ritva Koukku-Ronde i glatt samspråk med SLC:s ordförande Mats Nylund, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och MTK:s ordförande Juha Marttila på Finlands presskonferens på Grûne Woche. Foto: Andreas Neßlinger

Finland medverkade som partnerland på världens största matmässa Grüne Woche i Berlin den 18–27 januari. Enligt besökarundersökningen ansågs Finlands mässavdelning och partnerlandssamarbete ha varit lyckat. Storsatsningen väckte de tyska mässbesökarnas intresse för finländsk mat och dryck samt för att resa till Finland. 

De finländska mässarrangörerna lät kartlägga hur besökare på avdelningen uppfattade partnerlandssamarbetet och Finlands avdelning på mässan. Av dem som på Finlands mässavdelning besvarade enkäten ansåg 70 procent att mässavdelningen och synligheten via partnerlandssamarbete väckte väldigt mycket eller mycket intresse för finländska mat- och dryckesprodukter. Av de svarande angav 60 procent att de på mässan smakat på finländska produkter men enbart sju procent hade tidigare erfarenhet av finländska produkter. Drygt hälften av de svarande ansåg att den finländska synligheten på mässan väckt deras intresse för att åka på semester till Finland. 

Till och med 81 procent av de som deltog i enkäten ansåg att Finlands mässavdelning var bra eller mycket bra. Även Finlands slogan ”Aus der Wildnis” upplevdes som mycket lyckad. Av de svarande ansåg 59 procent att sloganen var bra eller mycket bra. Av de svarande visste 84 procent när de anlände till Grüne Woche att Finland var mässans partnerland. 

Undersökningen, som genomfördes som intervjuer under tre mässdagar, besvarades av 128 slumpmässigt utvalda mässbesökare i olika åldrar. Av de svarande var 54 procent från området Berlin-Brandenburg, 38 procent från övriga delar av Tyskland och åtta procent från något annat land än Tyskland. Av de tillfrågade var 64 procent kvinnor. Undersökningen genomfördes av studerande vid Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK. 

I Grüne Woche-mässan, som besöktes av cirka 400 000 besökare, deltog över 80 företag som utställare på Finlands mässavdelning. Finlands partnerlandssamarbete och mässavdelning förverkligades av producentorganisationen Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK i samarbete med bland annat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, jord- och skogsbruksministeriet samt Business Finland. Som stöd för projektet fanns regionala mat- och turismprojekt, MTK-Varsinais-Suomi samt flera företagssamarbetspartners. Som stöd för programmet och kommunikationen bistod även Finlands ambassad i Tyskland. Projektets totala budget var cirka tre miljoner euro.  

Finländsk arktisk mat och dryck är synlig i Tyskland även vid Business Finlands evenemang för inköpare och i samband med Food from Finland-matexportprojektets kampanjer i tyska handelskedjor. 

Finlands satsning på mässan utvärderas även i en förfrågan som riktats till medverkande utställare och vars resultat beräknas vara klara inom några veckor. Senare under våren färdigställs även mässans mediaanalys.

Tilläggsinformation:

Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, tfn 050 355 3213
Mats Nylund, ordförande, SLC, tfn 050 512 2191
Klaus Hartikainen, kommunikationsdirektör, MTK, tfn 040 169 2060
www.ausderwildnis.fi

Mer från SLC