Finländska lantbrukarna förde fram sitt budskap till EU:s jordbruksministrar

SLC - Gardsbesok Informellt Ministerradsmote Vichtis Mats Nylund 20190923

EU:s jordbruksministrar besökte idag en mjölkgård i Vichtis. Under gårdsbesöket bekantade sig ministrarna med djurhälsa och djurens välmående, klimat- och miljöfrågor, digitalisering inom lantbruket samt lantbruksföretagens ekonomi, marknadsfrågor och riskhantering. Som värdar för besöket stod Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Producentorganisationerna förde fram att landsbygdsnäringarna är lösningarna på många klimat- och miljöutmaningar. Ministrarna samlas på tisdagen till informellt ministerrådsmöte på Finlandiahuset.

Resultatet av den pågående förnyelsen av den gemensamma europeiska lantbrukspolitiken (CAP 27) är avgörande också för det finländska jordbrukets framtid. MTK:s ordförande Juha Marttila betonade för jordbruksministrarna att man måste kunna idka jordbruk i hela EU. De finländska jordbrukarna och skogsägarna binder kol och vill vara i främsta ledet när det gäller att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen. 

Finland har mycket att ge när det gäller hanteringen av djurens välbefinnande, djurhälsa och livsmedelssäkerhet. 

-  Vi har utrotat salmonella och användningen av antibiotika bland produktionsdjur är i Finland bland de lägsta i hela EU. Vi använder antibiotika enbart för behandling av sjukdomar, aldrig i förebyggande syfte, betonade Marttila.

- Förutom Finlands stränga lagstiftning finns det frivilliga kvalitetsprogram som garanterar att den finländska maten är av hög kvalitet och hållbar. Den finländska maten kan även spåras från jord till bord, sade SLC:s ordförande Mats Nylund

MTK:s fullmäktigeordförande Eerikki Viljanen påminner om att det är viktigt för beslutsfattandet att EU-ministrarna på gräsrotsnivå bekantar sig med det finländska lantbruket och det föredömliga arbete som i Finland görs för ren och hållbar matproduktion.
 

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, ordförande, SLC, 050 512 2191
Juha Marttila, ordförande, MTK, 050 341 3167
Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, 050 355 3213 

Länkar: 

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande om informella ministerrådsmötet 21.9.2019: https://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/eu-n-maatalousministerien-kokous-kaynnistyy-helsingissa-aiheena-maaperan-hiilensidonta-ilmastonmuutoksen-hillitsijana

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande om informella ministerrådsmötet 2.9.2019: https://eu2019.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/eu-n-maatalousministerien-kokouksen-aiheena-maaperan-hiilensidonta-ilmastonmuutoksen-hillitsijana

EU 2019 FI, officiell information om jordbruksministrarnas informella möte: https://eu2019.fi/sv/evenemang/2019-09-22/informellt-mote-mellan-jordbruksministrarna

Mer från SLC