Insändare: Den finländska djurhållningen håller världsklass

Insändaren än publicerad i ÖT 20.11 och ÅU 21.11


För den finländska husdjursproduktion är friska och välmående djur en grundbult för verksamheten. Vi har redan idag en relativt sträng djurskyddslagstiftning som bas, och den kommer att förnyas i sin helhet under inkommande år. Vi har hälsovårdsprogrammen Sikava, för svin, och Naseva, för nöt, som går betydligt längre än lagstiftningen och har en hög anslutningsgrad bland producenterna. Vi har landsbygdsprogrammets ersättningssystem för främjande av produktionsdjurens välmående som också har en hög anslutningsgrad. 

Den finländska djurproduktionens erkänt låga antibiotikanivå, som nu är lägre än någonsin tidigare, är en del av denna helhet. Det har att göra med att djur som mår bra och sköts genom förebyggande hälsovårdssystem helt enkelt inte behöver medicineras. 

Dessutom har vi en sträng livsmedelskontroll, som börjar redan på gårdsnivå och sträcker sig genom hela livsmedelskedjan. 

Hållbarhet och ansvarstagande är basen i den finländska djurhållningen. Det foder som våra husdjur äter är i huvudsak inhemsk vall-, spannmåls- och proteinfoder. Vi har rikliga vattentillgångar som vi använder en mycket liten del av. Den finländska mjölk- och nötköttsproduktionen bygger på att korna äter gräs och vallfoder och inte i huvudsak soja och majs som i stora delar av världen.

När det gäller klimat- och miljöpåverkan är det helt grundläggande att vi tar hand om miljön för kommande generationer – vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Det gör Finlands bönder bland annat genom en omsorgsfull och effektiv användning av gödsel, energieffektivitet och användning av förnyelsebara bränslen, markbearbetning för bättre markstruktur, mångsidig odling och genom att utveckla nya odlingsmetoder. Man kan med fog hävda att den finländska djurproduktionen håller världsklass, också när det gäller klimatfördelar.

Den djupa lönsamhetskris som har varit rådande i jordbruket under en längre tid är den största riskfaktorn för våra produktionsdjurs välmående. Om jordbrukarens ork tar slut så ökar tyvärr också risken för att djuren inte sköts på bästa sätt. En lönsam produktion är den bästa garantin för god djurhållning.

Genom att välja inhemska mjölk- och köttprodukter i stället för importerade kan var och en konsument samtidigt göra en konkret insats för god djurhållning.


Mats Nylund, ordförande, SLC

 

Mer från SLC