JMS: Restaurangerna måste skriftligen ange köttets ursprungsland från ingången av maj 2019

Ursprungslandet för nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfäkött ska anges skriftligen på serveringsplatserna från och med 1.5.2019. Ursprungslandet kan meddelas till exempel på menyn eller på en tavla.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets nya förordning gäller anmälningsskyldigheten färskt, kylt och fryst kött som används som ingrediens i maträtter på serveringsställen såsom restauranger och grillkiosker. Också ursprungslandet för köttfärs måste uppges.

Med köttets ursprungsland avses det land där djuret fötts upp. Ursprungslandet för kött som använts som ingrediens i en måltid ska anges med uttrycket: ”ursprungsland: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”. Om man inte vet exakt vilket land som är köttets ursprungsland, används till exempel uttrycket ”EU” eller ”ej EU”. På serveringsstället kan köttets ursprungsland uppges också med märket Gott från Finland som visar att köttet är finländskt.

Ursprunget för vilt, hästkött och köttberedningar behöver inte meddelas

För hästkött, renkött och viltkött, till exempel älgkött, finns det inga krav på ursprungsmärkning. Kraven gäller inte heller råa köttberedningar eller köttberedningar som använts som ingrediens i en måltid.

Om en restaurang till exempel köper in färdigt tillredda biffar av nötfärs eller marinerade bröstfiléer av broiler och lagar mat av dem, behöver köttets ursprungsland inte uppges för konsumenten. Däremot, om restaurangen marinerar färska bröstfiléer av broiler och tillreder dem, måste köttets ursprungsland uppges.

Det rekommenderas att man om möjligt alltid uppger köttets ursprungsland på frivillig väg.

Information om köttets ursprungsland som stöd för köpbeslut

Information om köttets ursprungsland ska meddelas skriftligen till konsumenterna innan de fattar beslut om att köpa ett livsmedel, så att konsumenterna kan göra medvetna val. Informationen behöver inte ges separat till var och en kund, men den ska finnas tillgänglig före köpbeslutet.

Vid köp på nätet måste konsumenten få samma information som på serveringsplatsen.

Bestämmelser om tillhandahållande av information om köttets ursprungsland ingår i en ny nationell förordning av jord- och skogsbruksministeriet (154/2019). Förordningen träder i kraft 1.5.2019 och den gäller i två år, dvs. till och med 30.4.2021.

Läs mera: Tillhandahållande av information om köttets ursprungsland (på svenska lite senare)

Ytterligare information: överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696, tuulikki.lehto@ruokavirasto.fi

Mer från SLC