Jord- och skogsbruksministeriet ska höra finländare om reformen av EU:s jordbrukspolitik ute på fältet och på webben

SLC - Jsm Cap Logo Siluetti 01

Ministeriet ska under våren ordna flera diskussionsmöten om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) som pågår som bäst. En ny period börjar 2021.

En CAP-turné börjar måndagen den 4 februari i Pieksämäki under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Den primära målgruppen är lantbruksföretagare, men även andra intresserade är välkomna på mötet. Turnén fortsätter samma dag i Idensalmi. Den 11 februari hålls ett diskussionsmöte i Kankaanpää och Kaustby, den 18 februari i Kouvola och Nurmijärvi och den 19 februari i Salo. Programmet finns på https://mmm.fi/sv/eu-och-internationella-fragor/gjp

Mötena i Kaustby och Salo hålls på finska och svenska, SLC är en av arrangörerna.

Minister Leppä berättar om beredningen av CAP-reformen i EU och i Finland. Därefter får deltagarna svara på en enkät via smarttelefoner, och alla kan se resultaten genast. Resultaten sparas för senare användning. Deltagarna får också ställa frågor och säga sin åsikt om reformen. Frågor till ministern kan också ställas på förhand på adressen https://mmm.fi/sv/eu-och-internationella-fragor/gjp

Webbplatsen dinasikt.fi som är avsedd för alla intresserade är öppen från den 12 februari fram till den 31 mars. Enkäten innehåller bredare frågor om CAP-reformen.

CAP-turnén och enkäten på dinasikt.fi är en del av ministeriets samråd kring den gemensamma jordbrukspolitiken till vilket också hör att delaktiggöra intressegrupper i form av workshoppar. Ministeriet ordnar workshoppar kring 27 temaområden. Resultaten behandlas i fyra CAP-arbetsgrupper med representanter också för de viktigaste intresseorganisationerna. Mer information om workshopparna och arbetsgrupperna finns på www.mmm.fi/cap27.

Ytterligare information: 

Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 5650424

Pekka Väisänen, ledande kommunikationsexpert, tfn 0295 162480

Mer från SLC