Jord- och skogsbruksministeriets CAP-enkät öppen för alla aktörer på området måndagen den 18 februari kl. 11.45 - 14.00

SLC - Jsm Cap Logo Siluetti 01

I samband med CAP-diskussionsmötena har ministeriet ordnat en så kallad Menti-enkät. Deltagarna har på ett anonymt snabbt och enkelt sätt kunnat ta ställning till frågor kring reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Frågorna har gällt bland annat klimatet och miljön samt livsmedelsmarknaden. Enkäten har fått mycket beröm på grund av att den är enkel att besvara och resultaten är snabbt tillgängliga. Svarspersonerna och minister Jari Leppä som stått som värd för mötena har genast kunnat kommentera resultaten.

mötet i Nurmijärvi måndagen den 18 februari kl. 11.45 - 14.00 ordnar ministeriet en bredare enkät med ca 20 frågor. Vem som helst som har 1) en dator som är ansluten till nätverket eller 2) en smarttelefon kan besvara enkäten. Datorn ansluts direkt till sändningen på https://mmm.videosync.fi/cap-nurmijarvi-1802. Med en smarttelefon loggar man in sig på www.menti.com. Koden för enkäten är 246498

Enkäten är avsedd för jordbrukare, andra landsbygdsföretagare, aktörer och studerande på området osv. Lantbrukare och övriga intresserade är även välkomna att besvara den enkät om CAP-reformen som finns på dinåsikt.fi

Ytterligare upplysningar ges av:  

Pekka Väisänen
Ledande sakkunnig, kommunikation
Jord- och skogsbruksministeriet 
0295 162480
040 7730644
pekka.vaisanen@mmm.fi

Mer från SLC