JSM: Bekämpningen av matsvinnet effektiviseras, Finlands modell presenteras i kommissionen

Från och med ingången av 2020 ska medlemsländerna i Europeiska unionen rapportera sitt livsmedelsavfall till Europeiska kommissionen. Vid konferensen Time’s up for food waste i Bryssel den 12 december publiceras kommissionens rekommendationer för att minska svinnet och livsmedelsavfallet. Konferensen ingår i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Konferensen öppnas av Stella Kyriakides, kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, och öppningsanförandet hålls av ordförandelandets representant jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. EU-länderna har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling att i hushåll, restauranger och butiker minska matsvinnet med 50 procent fram till 2030 samt att minska mängden livsmedelsavfall i alla led av livsmedelssystemet. Att minska matsvinnet är ett av de centrala målen även i Farm to Fork-delen om hållbar matpolitik som ingår i den av Europeiska kommissionen nyligen publicerade gröna given Green Deal.

Mat- och näringssäkerheten och matproduktionens miljöaspekter och ekonomiska synpunkter kräver att vi undviker och minskar slöseri med livsmedel. Vårt livsmedelssystem är hållbart bara om vi minimerar matsvinnet. 

– I enlighet med klimatavtalet från Paris har vi åtagit oss att målmedvetet arbeta för att minska växthusgasutsläppen. Under 2010 – 2016 utgjorde matsvinnet nästan 10 procent av växthusgasutsläppen. Rapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar förpliktar oss alla att tillsammans söka innovativa och effektiva sätt för att bekämpa matsvinnet, säger Husu-Kallio.

Även Finland vill genomföra effektivare åtgärder för att följa upp och minska livsmedelsavfallet* och matsvinnet*. Hittills har avfallsstatistiken inte gett tillräckliga verktyg för att kunna följa upp mängden bortkastad ätbar mat eller mängden livsmedelsavfall.

Naturresursinstitutet inledde 2018 ett projekt tillsammans med branschaktörer, experter, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet samt miljöministeriet för att ta fram en färdplan för att minska matsvinnet. Färdplanen publiceras våren 2020.

Projektdeltagarna har skapat systematiska omfattande verktyg som följer kommissionens krav och som ska mäta och följa upp mängden livsmedelsavfall och matsvinn. För att få tillförlitlig jämförbar information om matsvinnet på årsnivå har deltagarna utvecklat flera metoder som kompletterar varandra.

Verktygen har skräddarsytts för varje led i matkedjan. Till exempel hushållens matsvinn kommer framöver att följas upp och bedömas med hjälp av undersökningar på soptippar, enkäter och dagböcker. Utöver de vanliga sätten, till exempel blanketter för att samla in information, har man utvecklat särskilda applikationer och digitala metoder. Restaurangerna tillämpar Naturresursinstitutets applikation Lukeloki och hushållen applikationen Hukka.

Projektets resultat presenteras i samband med konferensen i Bryssel. Konferensen direktsänds den 12 december 2019 kl. 10 - 18 (CET). Sändningen och programmet finns på https://ec.europa.eu/info/even.... I sociala medier kan sändningen följas med hashtaggarna #FoodWasteEU och #EU2019FI.

Ytterligare information: Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 40 029 1910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi Minna Huttunen, livsmedelsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 50 595 7848, minna.huttunen(at)mmm.fi Juha-Matti Katajajuuri, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn +358 295 326 219, juha-matti.katajajuuri(at)luke.fi Ytterligare information om Naturresursinstitutets projekt: www.luke.fi/ruokahavikkiseuran...

*Livsmedelsavfall = oätbar (till exempel ben och fruktskal) och ätbar mat som inte används som livsmedel, foder eller som andra värdefulla komponenter. *Matsvinn = mat som ursprungligen är ätbar, men som inte används som livsmedel, foder eller som andra värdefulla komponenter.

Mer från SLC