JSM: ​Delegationen för produktionsdjurens välbefinnande tillsatt

Regeringen tillsatte i dag den 19 juni 2019 en delegation för produktionsdjurens välbefinnande för en treårsperiod 1.7.2019 – 30.6.2022. Delegationens mål är att bidra till aktörernas samarbete och utveckling av produktionsdjurens välbefinnande på bred front.

Delegationen som finns i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet ska bland annat följa upp och bedöma utvecklingen av produktionsdjurens välbefinnande, lämna förslag till utveckling av välbefinnandet på lång sikt samt ge utlåtanden om viktiga projekt och förslag som gäller produktionsdjurens välbefinnande.

Delegationens ordförande är Olli Ruoho, expertveterinär vid Djurens hälsa ETT rf, och vice ordförande Juha Nousiainen, primärproduktionsdirektör vid Valio Oy. Till delegationen hör ytterligare 14 medlemmar med ersättare samt en permanent sakkunnig som företräder jord- och skogsbruksministeriet.

Delegationens sammansättning 1.7.2019 – 30.6.2022

Ordförande:  Olli Ruoho, expertveterinär, Djurens hälsa ETT 

Vice ordförande: Juha Nousiainen, primärproduktionsdirektör, Valio Oy

Medlemmar med ersättare:

• Leena Suojala, sakkunnig, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK,

• ersättare: Marjukka Manninen, sakkunnig, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK 

• Mikaela Strömberg-Schalin, jurist, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf,

• ersättare: Jonas Laxåback, verksamhetsledare, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf

• Tarja Koskela, universitetslektor i straff- och processrätt, Östra Finlands universitet,

• ersättare Annika Lonkila, yngre forskare, Östra Finlands universitet

• Jarkko Niemi, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet,

• ersättare Matti pastell, biträdande professor, Naturresursinstitutet

• Anna Valros, professor, Helsingfors universitet,

• ersättare Jarmo Valaja, professor, Helsingfors universitet

• Salla Tuomivaara, forskare, Kriittisen eläintutkimuksen verkosto,

• ersättare Jari Kärkkäinen, forskare, Åbo universitet

• Taina Mikkonen, överinspektör, Livsmedelsverket,

• ersättare Jaana Mikkola, enhetsdirektör, Livsmedelsverket

• Taina Kingelin, länsveterinär, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland,

• ersättare Sofia Väärikkälä, länsveterinär, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

• Kati Pulli, verksamhetsledare, SEY Finlands Djurskyddsföreningars förbund,

• ersättare Maria Lindqvist, kommunikationschef, SEY Finlands Djurskyddsföreningars förbund

• Heidi Kivekäs, verksamhetsledare, Animalia ry,

• ersättare Veikka Lahtinen, Animalia ry

• Sanna Nokka, ledande sakkunnig, ProAgria Landsbygdscentralernas Förbund,

• ersättare Essi Wallenius, verkställande direktör, Armenta Benessi

• Tuomas Herva, kvalitetschef, A-tuottajat Oy,

• ersättare Anne Ollila, verksamhetsledare, Renbeteslagsföreningen

• Matti Kalervo, ansvarsdirektör, Kesko Oyj,

• ersättare Sari Ristaniemi, gruppchef, SOK 

• Timo Niemi, jurist, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry,

• ersättare Juha Beurling, generalsekreterare, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry

Permanent sakkunnig:

• Susanna Ahlström, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet

Delegationen för produktionsdjurens välbefinnande på ministeriets webbplats


Ytterligare information:

Susanna Ahlström, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2436, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC