JSM: Digitaliseringen går framåt inom skogssektorn

I budgeten för i år ingår ett produktivitetsanslag som jord- och skogsbruksministeriet använt för att starta två nya digitaliseringsprojekt. Projekten handlar om digitaliserade rekommendationer för skogsvård och en moderniserad och reviderad programvara för skogsbruksplaneringen (MELA) som baserar sig på öppen källkod.

–Båda projekten bidrar till hållbar vård och användning av våra skogar, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Det viktiga är att alla aktörer omedelbart får tillgång till de digitaliserade skogsvårdsrekommendationerna som bygger på nyaste forskningsdata. 

Projektet som gäller rekommendationerna genomförs av Tapio Oy och för projektet som ska modernisera MELA-programvaran svarar Naturresursinstitutet. Rekommendationsprojektet är planerat att bli klart 2021 och programvaruprojektet 2022.

Nya rekommendationer snabbt och effektivt i användning

Skogsvårdsrekommendationerna som bygger på forskning och praktisk erfarenhet innehåller bästa praxis för god skogsvård. Syftet med rekommendationerna är bland annat att öka skogstillväxt och skogsnaturens biologiska mångfald.

De digitaliserade rekommendationerna kommer att utgöra en integrerad del av olika aktörers verksamhetssystem, anvisningar och tjänster till skogsägare. Projektet tjänar särskilt skogsvårdsföreningar, maskin- och skogsserviceföretagare och skogsbolag som inte längre behöver förvara och uppdatera rekommendationerna i sina egna system. 

Rekommendationerna samlas i en databas som ger alla tillgång till informationen via ett offentligt gränssnitt. När rekommendationerna ändras till exempel på grund av nya forskningsdata, har alla aktörer tillgång till samma aktuella information och nya idéer och rekommendationer förmedlas snabbt såväl till skogsägare som till andra aktörer. 

En mångsidigare och mer transparent MELA-programvara

MELA är en programvara för skogsbruksanalys och -planering som används för olika alternativa beräkningar och effektanalyser inom skogsanvändningen. Programvaran blir nu mångsidigare, mer transparent, användarvänligare och enklare att upprätthålla.

Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsbruksplanering (MENU) ska utveckla ett beräkningssystem som grundar sig på nyaste forskningsdata och en öppen källkod. Systemet framställer information för såväl nationella som internationella användare.

Mer information:

Niina Riissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2339, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC