JSM: Finland och Maine avtalade om samarbete för att utveckla skogsbioekonomi

Finland och delstaten Maine, som ligger vid Förenta staternas nordöstra kust, har undertecknat ett femårigt samförståndsavtal. Enligt avtalet kommer parterna att öka informationsutbytet och samarbetet för att utveckla den skogs- och virkesbaserade bioekonomin. Protokollet undertecknades i dag i Reykjavik av Finlands statsminister Antti Rinne och Maines guvernör Janet Mills.

Samarbetsprotokollet undertecknades vid mötet Arctic Circle Assembly i Reykjavik. I mötet deltar representanter för både Finland och Maine. Finlands statsminister Antti Rinne och Islands premiärminister Katrín Jakobsdóttir höll öppningsanföranden vid mötet på hög nivå.

Det praktiska samarbetet mellan Finland och Maine samordnas i Finland av jord- och skogsbruksministeriet och i Maine av jordbruks-, naturvårds- och skogsbruksverket. Skogar täcker merparten av både Finlands och Maines markområden och skogsindustrin har en stor ekonomisk betydelse för båda. Skogsindustrin sysselsätter tiotusentals personer både i Finland och i Maine och skogsindustrins produkter står för en betydande andel av varuexporten.

– Det är viktigt att Finland och Förenta staterna har konkreta samarbetsprojekt inom alla sektorer och på alla förvaltningsnivåer, även i delstaterna. Jord - och skogsbruksministeriet föregår med gott exempel med att skapa nya samarbetsformer. Finland och Maine har mycket gemensamt i skogsfrågor, säger statsminister Antti Rinne.

– Under århundraden har skogar bidragit till livskraften på landsbygden och varit en hörnsten i Maines ekonomi, berättar guvernör Janet Mills. Inom vår skogsindustri pågår som bäst en stor reformprocess som baserar sig på innovationer av världsklass, fortsätter Mills. Det informationsutbyte och annat samarbete med Finland som nu inleds stärker både Finlands och Maines ekonomi och ser till att skogar även i framtiden har lika stor betydelse för oss båda som tidigare, säger hon.

Skogar viktiga i arbetet med att bekämpa klimatförändringen

Skogarnas roll ses både i Finland och i Maine som en del av en mer omfattande hållbarhetsagenda och som en viktig del av klimat- och energipolitiken. Finland och Maine är eniga om att den utmaning som klimatförändringen innebär är allvarlig och anser att skogarna är viktiga med tanke på begränsningen av klimatförändringen och anpassningen till den. Samtidigt vill båda förbättra den ekonomiska konkurrenskraften genom att fokusera på rena och gröna lösningar i framtiden.

– Utöver den traditionella skogsindustrin satsar både Finland och Maine aktivt på nya träbaserade produkter och samtidigt på att motarbeta klimatförändringen, berättar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Vi har mycket likadana mål när det gäller att utveckla nya träbaserade produkter och bland annat att öka träbyggandet, säger Leppä.

Finland och Maine har båda målet att utveckla träbyggande, träbaserade produkter och beståndsdelar i trä som ska ersätta bland annat betong, bomull och plast. Under de senaste åren har båda fokuserat forskningen på nya typer av produktionsteknik, olika beståndsdelar i trä samt på en effektivare användning av skogsindustrins biprodukter än tidigare.

Finland och Maine har flera delområden inom skogsbaserad bioekonomi där samarbetet upplevs vara nyttigt. Parterna önskar att informationsutbytet och forskningssamarbetet på lång sikt också ska öka samarbetet mellan företag.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriet: Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn +358 400 291 910 och Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman, tfn +358  29 516 2350, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Kabinett av guvernör Janet Mills: kommunikations direktör Scott Ogden, scott.ogden (at) maine.gov

Finlands ambassad i Washington: Heli Hyypiä, utrikessekreterare, heli.hyypia (at) formin.fi

Mer från SLC