JSM: Finländskt företag får börja exportera modersmjölksersättning till Kina

Det är första gången som Kina beviljat ett finländskt företag licens att exportera modersmjölksersättning till Kina. Exportlicensen är ett stort framsteg inom livsmedelshandeln mellan Finland och Kina. Licensen beviljades under kanslichefen Jaana Husu-Kallios besök i Peking den 8.1.2019.

Den kinesiska marknaden för modersmjölksersättning är enorm. Hittills har Finland fått exporterna mjölk- och vasslepulver till Kina som tillverkat modersmjölksersättning av pulvret. Nu kan man tillverka och packa färdigt produkterna i förpackningar för att säljas direkt till kinesiska konsumenter. Finland exporterar också andra mejeriprodukter till Kina, till exempel smör och små mängder ost.

– Nyheten är en viktig milstolpe när vi tänker tillbaka på vår livsmedelsexport. Modersmjölksersättningar är produkter med högt mervärde där våra rena och trygga råvaror och produktionssätt kommer till sin fulla rätt. Sipiläs regerings stora satsningar på matexport ger resultat igen. Goda exportutsikter förbättrar också industrins förmåga att betala bättre priser till producenterna, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Exportlicensfrågorna har beretts av jord- och skogsbruksministeriets och Livsmedelsverkets exportteam (Livsmedelssäkerhetsverket fram till ingången av 2019). De kinesiska myndigheterna har fått omfattande redogörelser för tillverkningen av modersmjölksersättning i Finland. De har också inspekterat produktionsanläggningarna och konstaterat att de uppfyller Kinas krav.

Ytterligare upplysningar:

Hentriikka Kontio, veterinärråd, tfn 040 731 2260

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn + 358 40 029 1910

Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Riitta Rahkila, överinspektör, Livsmedelsverket, tfn + 358 50 5914790

Mer från SLC