JSM: Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande har publicerats

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande finns att få på webbplatsen livsmedelsverket.fi. De jordbrukare som tänker ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande ska studera de nya förbindelsevillkoren och följa dem från och med 1.1.2020. Största delen av villkoren för åtgärderna i samband med ersättningen förblir oförändrade i jämförelse med den tidigare förbindelsen.

Djurgårdarna kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2020 i jordbrukarnas e-tjänst Vipu 7–31.1.2020.

Förbindelsevillkor för ersättning för djurens välbefinnande 1.1.–31.12.2020

Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Timo Keskinen

040 668 5635

timo.keskinen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC