JSM: Jordbrukare oroliga över åkermarkens lägre avkastningsförmåga

Den enkät som gjordes under jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs CAP-turné visar att den mest oroande miljöfrågan bland jordbrukare är åkrarnas lägre avkastning. Klimatförändringens effekter på jordbruket, anpassning till klimatförändringen och utarmning av naturens biologiska mångfald väcker också bekymmer bland jordbrukarna.

Miljöbekymren låg dock långt ner på listan när de blev tillfrågade om jordbrukets största utmaningar. En svag inkomstutveckling upplevdes som mest problematisk, därefter anpassning till konsumenternas föränderliga önskemål och samhällets krav. Att motverka och anpassa sig till klimatförändringen kom på tredje plats. Jordbrukarna tyckte att ett produktionskopplat stöd är det bästa sättet att förbättra inkomstutvecklingen. 

De ansåg att den nya CAP-periodens överlägset viktigaste mål är en rättvis inkomstnivå. Det näst viktigaste målet är att man säkrar livsmedelskvaliteten och hälsan. Att ändra livsmedelskedjans maktförhållanden var också en viktig fråga enligt jordbrukarna.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade en CAP-turné under ledning av minister Leppä på åtta orter 4.2 - 11.3. Menti-enkäten som gjordes under turnén besvarades av 354 personer.

Enkäten om reformen av EU:s jordbrukspolitik på dinasikt.fi som är bredare än Menti fortsätter ännu i 11 dagar. Du kan delta i enkäten fram till den 30 april på https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/331/. Enkäten har besvarats närmare 2 300 gånger.

Ytterligare information:

Pekka Väisänen, ledande kommunikationsexpert, tfn 0295 16 2480, pekka.vaisanen@mmm.fi

Mer från SLC