JSM: Jordbruksministrarna samlas i Rumänien för att diskutera jordbruk och bioekonomi

Den 3-4 juni ska EU:s ministerråd (jordbruk) samlas i Bukarest för att diskutera de möjligheter som jordbruket har inom bioekonomi. Mötesdeltagarna försöker få fram metoder för att kunna tillämpa resultaten från forskning och innovationsarbete på ett effektivt sätt. Statssekreterare Jari Partanen representerar Finland på mötet.

Finland ser att jordbrukssektorn har mycket att komma med när det gäller att främja bioekonomin. Utveckling kan ske bland annat i samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Den andra pelaren ger särskilt ett flertal möjligheter att stödja bioekonomin. Innovationer och försök som gäller annan produktion än odling av livsmedelsgrödor kan få stöd genom den andra pelaren bland annat när man vill ersätta fossila produkter.

Finland framhäver att bioekonomi betyder också annat än bara jordbruksproduktion. I synnerhet ska det vara möjligt att via CAP kunna utveckla bioekonomiska innovationer i mikroföretag och små företag på landsbygden. 

Att sprida forskningsresultat hör väsentligt till en effektiv tillämpning av det, och Finland poängterar betydelsen av samarbete. Erfarenheterna från gårdarnas egna försök har varit bra. På jordbrukarnas och forskarnas gemensamma försöksarealer försöker man lösa utmaningar som har att göra till exempel med återvinning av näringsämnen och uppbindning av koldioxid.  Att förbättra kännedomen om bioekonomi till exempel genom rådgivning kan uppmuntra jordbrukare att medverka i utvecklingen inom bioekonomi.

För Finland är det också viktigt att den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar till att genomföra EU:s bioekonomiska strategi.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 2951 62337

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 5162 868

Mer från SLC