JSM: Juha S. Niemelä blir verkställande direktör för Forststyrelsen

Statsrådet utnämnde i dag den 19 december 2019 agronomie- och forstdoktor Juha S. Niemelä till verkställande direktör för Forststyrelsen. Juha S. Niemelä inleder den femåriga anställningen den 1 januari 2020. Uppgiften som verkställande direktör söktes av 23 personer.

Juha S. Niemelä har sedan 2015 arbetat som avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning. Dessförinnan har Niemelä  arbetat bland annat som överdirektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, som direktör och avdelningschef vid Mellersta Finlands arbets- och näringscentral samt som professor,  forskningsdirektör och direktör vid Landsbygdens forsknings- och utbildningsinstitut vid Helsingfors universitet.

Verkställande direktören leder och utvecklar Forststyrelsens verksamhet och svarar för affärsverkets löpande förvaltning. Verkställande direktören ser till att styrelsens beslut verkställs och håller styrelsen underrättad om åtgärder och händelser som är av betydelse för Forststyrelsen.

Den nya verkställande direktören Juha S. Niemelä ser fram emot sin nya uppgift.

- Forststyrelsen har en viktig uppgift att på ett ansvarsfullt sätt sköta statens jord- och skogsegendom. Jag väntar mycket på att få arbeta med Forststyrelsens proffs. Jag vill tillsammans med Forsstyrelsens personal skapa en ny enhetlig ledarskapskultur, säger Niemelä.

Ytterligare information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 291 910

Mer från SLC