JSM: Karttjänsten visar områden för ekologisk insamling - produkterna får säljas som ekologiska

Efter mitten av juni har det varit möjligt för skogsägare att via skogscentralens tjänst MinSkog.fi meddela om de vill registrera sina skogar som ekologiska insamlingsområden. Tjänsten är avgiftsfri. Målet är att kostnadseffektivt utvidga Finlands internationellt betydande insamlingsareal och ta allt större mängder bär, svamp, björksav och örter till marknaden på kommersiell väg.

– Att registrera områden i MinSkog.fi hjälper med kartarbetet och gör det lättare att reda ut områden som är lämpliga för ekologisk insamling.  Det som är fördelen med ekologiska bär är att vi kan bevisa ursprunget. Särskilt på den internationella livsmedelsmarknaden är det viktigt att kunna bevisa var varorna har sitt ursprung, säger Tero Tolonen, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt bestämmelserna om ekologisk produktion får naturprodukter plockade i skogar som omfattas av närings-, trafik- och miljöcentralernas övervakningssystem och som uppfyller certifieringskriterierna säljas som ekologiska produkter. Ett centralt krav är att man under de tre senaste åren inte använt kemiska gödselmedel eller växtskyddsmedel i insamlingsområdena.

– På MinSkog.fi går det enkelt och smidigt att lämna ett meddelande om registrering av skogar som områden för ekologisk insamling. Tjänsten är gratis för skogsägare. Efter meddelandet kontrollerar en utredare som fått fullmakt av skogsägaren att området uppfyller kriterierna för ekologisk produktion och ansluter skogen till övervakningssystemet, berättar Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral. Utredaren markerar områdena för ekologisk insamling på en karta.

Åtagandet om ekologisk produktion visas på MinSkog.fi endast för skogsägaren och de aktörer som på antingen basis av skogsägarens samtycke, kundrelation eller medlemskap har rätt att se skogsägarens uppgifter. I praktiken uppfyller våra skogsbehandlingsmetoder väl lagstiftningens krav.

Över 90 procent av de finska skogarna lämpar sig som områden för ekologisk insamling. Naturprodukter som plockas i dessa områden får säljas som ekologiska produkter. För en skogsägare spelar det nödvändigtvis inte någon roll om man enligt allemansrätten plockar ekologiska eller vanliga bär, men för företag som förädlar eller tar tillvara skogsbär betyder ett ekocertifikat väldigt mycket.

Finländska ekologiska naturprodukter är efterfrågade på exportmarknaden och många livsmedelsföretag behöver ekologiska råvaror. För tillfället tar man tillvara endast en bråkdel av de råvaror som enligt allemansrätten eller skogsägarens tillstånd får plockas i skogen. Branschens möjligheter till tillväxt är beroende på tillgången till råvaror och skogsägarnas vilja att registrera sina skogar som områden för ekologisk insamling.

– Skogsbruket och ekocertifieringen utesluter inte varandra. Skogsägaren kan bruka skogar som hör till ett område för ekologisk insamling på samma sätt som tidigare. Det finns också alternativa gödsel- och stubbehandlingsmedel som lämpar sig för ekoområden, säger Niina Riissanen, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Om skogsägaren på en figur i en ekocertifierad skog använder kemiskt gödselmedel som är förbjudet i ekologisk produktion, ska skogsägaren på förhand meddela om detta på MinSkog.fi. Därefter räknas figuren inte med i den ekologiska arealen under en tid på tre år. Meddelandet inverkar inte på de övriga figurernas ekologiska karaktär. Meddelanden får lämnas in på MinSkog.fi från och med hösten 2019.

– Vi har världens renaste grundvatten och luft. Att utvidga området för ekologisk insamling kan också stärka Finlandsbilden och berätta om en ren natur. Ekologisk produktion är ett varumärke och ett produktionssätt som uppskattas av konsumenter. För oss är det till stor del en outnyttjad möjlighet att öka mångbruk av skog, säger Riissanen.

Mer information:

Niina Riissanen, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn  0295 16 2339, niina.riissanen(at)mmm.fi

Tero Tolonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2326, tero.tolonen(at)mmm.fi

Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster, Finlands skogscentral, tfn 040 544 8030, veikko.iittainen(at)metsakeskus.fi

Pauliina Pelto-Piri, jurist, Livsmedelsverket, tfn 050 386 8408, pauliina.pelto-piri(at)ruokavirasto.fi

 

Skogsägare som har områden för ekologisk insamling:

Norra Karelen: Merja Laakkonen, tfn 050 095 7890, merja.laakkonen(at)laakkonen.fi

Södra Savolax: Noora Ruuth, Luonto-Taipale, tfn 040 758 5180, luontotaipale(at)gmail.com

Södra Savolax: Matleena Pulkkinen, tfn 050 5943681, matleena.pulkkinen(at)gmail.com

Päijänne-Tavastland: Heini Katajisto, tfn 040 7464179, heini(at)katajisto.fi

 

Utredningar som gäller områden för ekologisk insamling:

Eija Vuorela, sakkunnig, Youngfour Oy, tfn 040 715 1820, eija.vuorela(at)4h.fi

Mer från SLC