JSM: Minister Leppä deltar i jordbruksministrarnas toppmöte i Berlin och öppnar mässan Grüne Woche

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä besöker Berlin den 16–19 januari 2019. Ministern deltar under sin resa i jordbruksministrarnas toppmöte och i den internationella mässan Grüne Woche, där Finland i år är huvudsaklig samarbetspartner. Ministern har även bilaterala diskussioner med flera europeiska jordbruksministrar.

Temat för jordbruksministrarnas toppmöte (Global Forum for Food and Agriculture), som årligen ordnas i Berlin, är i år digitaliseringen inom jordbruket, och minister Leppä är ordförande vid den mötessession som behandlar dataskydd. Under sin resa deltar ministern även i centralförbundet för de finska jord- och skogsbruksproducenterna MTK:s och den tyska producentorganisationen DBV:s gemensamma seminarium om Europas gemensamma jordbrukspolitik.

I egenskap av företrädare för årets partnerland under den internationella mässan Grüne Woche öppnar minister Leppä tillsammans med Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner mässan och Finlands mässpaviljong. MTK svarar för att genomföra partnerlandprojektet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, SLC, som företräder de finlandssvenska odlarna, och Business Finland. Mer än 80 företag i mat-, turism- och naturproduktbranschen från olika delar av Finland introducerar sina produkter och tjänster i Finlands mässhall på mässan som hålls i Berlin den 18–27 januari 2019. Finland och finska livsmedel kommer att vara synliga för tyska konsumenter genast i början av 2019 även i detaljhandelns kampanjer i norra Tyskland.

- Partnerskapet under Grüne Woche och de omfattande kampanjerna i detaljhandeln lyfter starkt fram Finlandsbilden i det för oss så viktiga europeiska marknadsområdet precis inför vårt EU-ordförandeskap. Tyskland är ett av de länder som hör till vår målgrupp när det gäller livsmedelsexport, och vi har systematiskt utvecklat exporten till Tyskland genom tillväxtprogrammet Food from Finland. Vi kan vara stolta över våra producentorganisationers och företags gemensamma storsatsning för att främja synligheten hos finländsk ren mat och fascinerande naturprodukter och tjänster, konstaterar minister Leppä.

Konsumentkampanjerna i affärerna och näthandeln genomförs som ett led i Business Finlands program Food from Finland. Syftet med kampanjerna är att i allt större utsträckning få in finländska produkter i den tyska detaljhandelns urval och att stödja företagens exporttillväxt och etablering på marknaden. Tyskland är det femte största landet dit Finland exporterar livsmedel. Värdet av den årliga livsmedelsexporten från Finland till Tyskland uppgår till 75 miljoner euro.

Ytterligare information:  
Anna-Leena Miettinen, enhetschef, tel 040 033 0812
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tel +358 50 516 2868

Presskontakter och förfrågningar om intervjuer under resan:
Janne Impiö, kommunikationsdirektör, tel +358 50 330 6065

Mer från SLC