JSM: Möjligheterna att exportera griskött till Kina utvidgas

Det bilaterala avtalet mellan Finland och Kina som gäller export av griskött förnyades i samband med att Hu Wein, vice minister vid det kinesiska tullverket, besökte Helsingfors den 18 september. Enligt det nya avtalet som är mer omfattande än tidigare får Finland nu exportera bland annat nedkylt griskött och grisens olika styckningsdelar till Kina mångsidigare än hittills. Det tidigare exportavtalet gällde bara fryst kött.

I samband med mötet ingick jord- och skogsbruksministeriet och det kinesiska tullverket ett samarbetsavtal som bidrar till regelbundna fortsatta förhandlingar mellan ländernas myndigheter. Vidare kom parterna överens om att kinesiska myndigheter kommer att besöka och inspektera fjäderfäanläggningar i Finland. Inspektionen hänför sig till den pågående processen som rör marknadstillträdet för fjäderfäkött.  

Tidigare i år har det kinesiska tullverket beviljat ett anläggningsspecifikt godkännande för två anläggningar som framställer modersmjölksersättning, för flera anläggningar inom mjölksektorn samt för fyra finländska anläggningar inom fiskbranschen. Fiskexporten till Kina har inletts i september 2019.

– Kina är ett väldigt viktigt exportland för Finland. Jag är verkligen nöjd med att vi fått större exportmöjligheter. Vi fortsätter med exportansträngningarna och har reserverat pengar för det i nästa års budget, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Mer information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 029 1910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi

Hentriikka Kontio, veterinärråd, tfn 040 731 2260, hentriikka.kontio(at)mmm.fi

Riitta Rahkila, överinspektör, Livsmedelsverket, tfn 050 591 4790, riitta.rahkila(at)ruokavirasto.fi  

Mer från SLC