JSM: Nytt skogsråd tillsatt

Statsrådet tillsatte i dag ett skogsråd som ska bistå jord- och skogsbruksministeriet i breda och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Skogsrådet är också ett samarbetsforum mellan den offentliga skogsförvaltningen och skogssektorn.

Skogsrådet följer upp och bidrar till att genomföra den nationella skogsstrategin 2025, kommer med förslag till utformning av strategin så att den bildar en balanserad helhet som beaktar olika aspekter av hållbar utveckling.  Skogsrådets mandatperiod går ut den 30 juni 2023.

Skogsrådets ordförande är jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, 1:a vice ordförande miljöminister Krista Mikkonen, 2:a vice ordförande näringsminister Katri Kulmuni och 3:e vice ordförande avdelningschef Juha Niemelä på jord- och skogsbruksministeriet.

Skogsrådet är det viktigaste diskussionsforumet inom Finlands nationella skogspolitik. Det samlar ihop skogssektorns förvaltning och intressegrupper. Skogens betydelse när det gäller såväl ekonomi, rekreationsanvändning som klimatarbete framhäver skogsrådets roll ytterligare, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I rådet sitter representanter för olika förvaltningsområden, forskningen, skogsägar-, industri- och arbetstagarorganisationer, rekreationsanvändnings- och naturskyddsorganisationer samt sametinget.

Rådets medlemmar                                         

Mer information:
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444

Mer från SLC