JSM: Rådet diskuterar reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt Europeiska havs- och fiskerifonden

EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar sammanträder i Luxemburg den 18 juni.  På mötesagendan står en förordning som gäller Europeiska havs- och fiskerifonden, ett meddelande om läget i den gemensamma fiskeripolitiken och fiskemöjligheterna 2020 samt reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Ordförandelandet Rumänien ger en lägesöversikt över reformen. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Europeiska kommissionen gav år 2018 tre lagstiftningsförslag om reformen av jordbrukspolitiken 2021–2027. Förslagen har behandlats aktivt under Rumäniens ordförandeskap och framsteg har gjorts. Rådets möte är det sista under Rumäniens ordförandeskap och Rumänien ger en lägesöversikt över CAP-reformen. Översikten beskriver framstegen och anger de ärenden som mest är i behov av fortsatta åtgärder. 

Rådet för jordbruk och fiske vill nå samförstånd om de centrala delarna i förslaget som gäller Europeiska havs- och fiskerifonden.  Förhandlingarna fokuserar på öppna frågor som särskilt handlar om stödvillkoren och -nivåerna för fiskefartyg. 

Finland kommer att fortsätta arbetet med reformerna under sitt ordförandeskap. Målet är att fortsätta reformarbetet så långt som möjligt och försöka nå samförstånd mellan medlemsländerna. 

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 295 16233

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 16 2494

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 16 2411

Mer från SLC